Asylbehandlingen ut av Norge

 
Til helga har Frp landsmøte. Oslo Frp foreslår at framtidige asylsøkere ikke skal oppholde seg i Norge mens søknaden behandles. Særdeles dårlig forslag, mener Venstre. 
0Shares

Den 24. til 26. mai avholder Fremskrittspartiet sitt siste landsmøte før valget, men allerede før møtet er det duket for kontrovers. Oslo FrP har fremmet forslag om personer som søker asyl først skal kunne komme til Norge når saken er ferdigbehandlet hos UDI, og at de fram til da skal oppholde seg i et trygt nærliggende land der det er opprettet et flykningkontor. 
 
–Det som skjer i dag er at blant annet at grunnløse asylsøkere forsvinner før de for behandlet søknaden sin, søknadsprosessen går så sakte at de som ikke skulle hatt opphold for det på humanitært grunnlag, begrunner Christian Tybring-Gjedde, stortingspolitiker og leder i Oslo Frp, forslaget. Han pressiserer at kontorene skal opprettes i trygge land. 

Dette er et særdeles dårlig forslag. Hvordan FrP skal ivareta den enkeltes asylsøker sin sikkerhet, er en gåte.

Leder for Oslo FrP, Christian Tybring-Gjedde, ønsker å legge om hvordan asylsøknader behandles.
Foto : FrP
 
Ifølge ham bryter ikke forslaget med noen konvensjoner eller lover men presiserer at landene der asylkontorene opprettes skal være trygge, og forteller at det er innenfor landets rett å regulere hvordan asylprossesen skal foregå.
Ifølge Wikipedia, som Tybring-Gjedde selv referer til, står det
 
«Flyktningkonvensjonen er en folkerettslig avtale som omhandler mellomstatlige rettsforhold. Den inneholder vilkårene for anerkjennelse som flyktning (artikkel 1 A), men pålegger ikke statene å gi beskyttelse (politisk asyl) til de som faller inn under flyktningdefinisjonen. Det folkerettslige asyl er ikke noe enkeltpersoner eller grupper har krav på. Tvert imot er asylretten en stats rett til å gi asyl uten derved å krenke eller foreta en uvennlig handling overfor den stat vedkommende har flyktet fra. Den enkelte flyktnings rett til asyl er derfor overlatt til hver stats interne lovgivning.»
 
– Det blir sådd tvil om våre motiver og noen sier at vi gjør det av ond vilje eller mener vi ikke liker innvandrere, men det stemmer ikke og er ikke det saken handler om. Utviklingen er ikke bærekraftig slik man holder på nå. Vi ser at Norge kommer til å slite i framtiden fordi innvandringen skjer for fort, vi får for mange på trygd, alt for mange havner utenfor arbeidslivet og integreringen stopper opp, forklarer Tybring-Gjedde.
 
Tybring-Gjedde derimot forteller at forslaget ikke er et ultimatum slik det har blitt fremstilt i mediene, men et krav de vil fremsette under en regjeringsforhandling. 
 
– Forslaget skal behandles under landsmøtet først, og da kan det endres, eller bedre forslag kan komme.  Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre har alle sine ønsker og krav, og vi ønsker at dette skal være et av våre.  Et ultimatum er det altså ikke, men vi kommer ikke til å gi opp noe av det viktigste vi står for, nemlig kravet om en  strengere innvandringspolitikk, forklarer han. 
 
Dårlig
Forslaget slik det ligger i dag har blitt tatt meget dårlig imot. Høyre har satt foten ned for forslaget, og både KrF og Venstre er imot. 
 
– Dette er et særdeles dårlig forslag. Hvordan FrP skal ivareta den enkeltes asylsøker sin sikkerhet, er en gåte. I Venstre er vi veldig glad for å se at Høyre har satt ned foten for dette utspillet, og Venstre er enig med Høyre her, sier Trine Skei Grande, leder i Venstre.
 
Venstrelederen foreslår at Tybring-Gjedde bruker tiden sin på andre ting, som for eksempel integrering.  
 
– Det hadde vært mye mer konstruktivt om Tybring-Gjedde var litt mer opptatt av mulighetene for integrering som ligger i å åpne for deltakelse i arbeid, muligheten til å skifte kø fra asylsøker til jobbsøker og styrke muligheten for språkopplæring og deltakelse i frivillige organisasjoner i en asylsøkeres ventetid. Det ville vært en styrke for både de som får tilsagn om opphold og de som ikke får innvilget sin søknad, påpeker Trine Skei Grande.
 
Intensjon
Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere, er også krass i kritikken av Tybring-Gjedde. Hun tror at Oslo FrP fremmer forslaget for å markere seg, enn at de skal gjøre noe nyttig. 
 
– Han vil skape inntrykk om at det finnes enkle løsninger som bare de og ikke de andre partiene ser. Forslaget er håpløst for om du ser på Somalia, Iran, Irak og Eritrea sine naboland så finnes det allerede mange flyktninger som venter på bosetning allerede. Forslaget løser ingen verdens ting, sier Austenå og legger til:
 
– En hver har rett til å søke asyl og beskyttelse i et annet land, også med bruk av ulovlige midler om det er nødvendig. Og om nødvendig krysse grenser illegalt for å søke beskyttelse.