Belønner de frivillige på helsesenter for papirløse

Papirløse immigranter i Norge har i dag kun krav på akutt helsehjelp. NOAS kan i dag melde om at Annette Thommessens minnepris 2013 tildeles de frivillige medarbeiderne på helsesenteret for papirløse migranter. Samtidig deles det ut en hederspris til Aina Basilier Vaage for hennes engasjement for asylbarna.
Foto: Rødt Nytt
I går ble det klart at Annette Thommessens minnepris 2013 tildeles de frivillige medarbeiderne på helsesenteret for papirløse migranters. Minnefondet deler samtidig ut en hederspris til barnepsykiater og samfunnsdebattant Aina Basilier Vaage.
0Shares

I en pressemelding fra NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere), meddeles det at Annette Thommessens minnepris 2013 tildeles de frivillige medarbeiderne på Helsesenteret for papirløse migranter. Med prisen får de 20 000 kroner som støtte til de frivilliges arbeid på senteret. I tillegg deler minnefondet samtidig ut en hederspris til barnepsykiater og samfunnsdebattant Aina Basilier Vaage.

150 frivillige har hjulpet 1570 pasienter i 2012
Styret i Stiftelsen Annette Thommessens minnefond begrunner avgjørelsen i en pressemelding ved at de ønsker å synliggjøre og gi et bidrag til det verdifulle arbeidet som utøves ved Helsesenteret:

– De frivilliges innsats er helt avgjørende for å gi bistand til en av de mest sårbare gruppene i Norge; en gruppe som i dag kun har rett på akutt helsehjelp. Frivillige ved Helsesenteret har brukt sine erfaringer inn i den offentlige debatt og bidratt til å øke forståelsen og kunnskapen om særskilte utfordringer for denne gruppen.

Helsesenteret for papirløse migranter er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors. Siden senteret ble etablert 1. mars 2009, har alle migranter som oppholder seg i Norge kunne komme og få gratis helsehjelp. I 2012 hadde helsesenteret omkring 150 aktive frivillige medarbeidere – bestående av leger med ulike spesialiseringer som gynekolog, psykiatere og nevrologer. I tillegg til psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, kiropraktorer, jordmødre, bioingeniører, farmasøyter og miljøarbeidere, samt rundt 20 frivillige telefontolker. Det totale pasienttallet i 2012 var 1570, kan NOAS informere.

Engasjement for asylbarna
Videre har styret i minnefondet valgt å dele ut en hederspris til Aina Basilier Vaage for hennes langvarige engasjement for asylbarna, og for måten hun har brukt sin faglige tyngde til å synliggjøre barnas situasjon, og da spesielt de lengeværende barna.

Siden 1990 har hun jobbet som psykiater og overlege ved Barnepsykiatrisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus, og har skrevet doktorgrad om psykisk helse hos vietnamesiske flyktninger. Vaage har gjennom flere år jobbet som behandler for barn ved Dale asylmottak, Norges største mottak, og hun har beskrevet de alvorlige helsemessige konsekvensene det har for barn å leve i et mottak i flere år i en uavklart livssituasjon.

Annette Thommessen (1932-1994) stiftet NOAS i 1984 og ledet organisasjonen til sin død. Minneprisen er en støtte til personer, organisasjoner eller prosjekter som i spesiell og utmerket grad har gjort en innsats for å skape forståelse for asylsøkere og flyktningers situasjon i Norge.

Prisen vil tildeles de frivillige på helsesenteret ved bioingeniør Gry Skår, og Aina Basilier Vaage stiller selv for å motta hedersprisen i kveld kl.18.00. Prisutdelingen vil skje i forbindelse med generalforsamlingen i NOAS.