Kritiserer bydelsadministrasjon for lite mangfold

Kunstner Cliff Moustache er kritisk til det han ser som manglende rekruttering av flerkulturelle bydelsledere på Grünerløkka.
Foto: Xueqi Pang
Leder i Nordic Black Theatre og Grünerløkka-beboer Cliff Moustache hevder bydelens mangfoldssatsing ikke er god nok.
293Shares

I flere år har han bodd i bydelen, og hatt å gjøre med bydelsadministrasjonen på kulturfeltet som kulturkontakt tilknyttet X-Ray-huset. Han var også kunstnerisk kontakt for unge med nedsatt funksjonsevne.

– X-Ray var på det tidspunktet et av de største kulturhusene for unge i Norge, noe som igjen ga en god satsing.

Etter hvert hevder han at bydelen gikk mer vekk fra fokus på flerkulturell satsing.

– For meg virker det som om man ikke greier å rekruttere folk på toppnivå med flerkulturell bakgrunn, i en av hovedstadens mest flerkulturelle bydeler.

Har ingen flerkulturelle

Utrop har tatt en kikk i bydelens nettside, hvor ingen på avdelingsdirektørnivå eller øverste nivå har bakgrunn utenfor Norge.

Lederen i Nordic Black Theatre mener Grünerløkka bør kunne gjenspeile befolkningen.

– For meg virker det som om man var mer bevisst på dette tidligere. Kanskje er man nå mer opptatt kompetanse enn mangfold, men jeg tenker at begge ikke trenger å være motstridende. Jeg tenker det finnes kompetanse der ute, og at det handler om å ha god nok fokus på rekruttering innad blant de kommunalt ansatte.

For han handler dette om signaler man sender til de som bor i bydelen.

– Når man får inn folk i ledelsen med flerkulturell bakgrunn, vil dette kunne påvirke bydelen, ikke minst når det gjelder saker som er på dagsorden. Når folk i bydelen føler seg representert på ledelsesnivå gir det også mer legitimitet, sier han.

Viser til rekruttering

Ellen Oldereid, bydelsdirektør i bydel Grünerløkka svarer slik på kritikken:

Ellen Oldereid, bydelsdirektør i Grünerløkka, viser til god rekruttering av flerkulturelle på mellomnivå.
Foto : Privat

– Når det gjelder ansettelser i Bydel Grünerløkka følger vi personalreglementet og avtalen om behandlingsmåten i ansettelsessaker i administrasjonen: vi skal rekruttere den som er best kvalifisert, og sikre mangfold. Her innebærer dette at vi rekrutterer personer med ulike faglige bakgrunner og erfaringer og personer med forskjellig alder og kjønn. I tillegg etterstreber vi å rekruttere minoriteter og ansatte med innvandrerbakgrunn.

I bydelen har rekruttering vært gjort på mellomnivå, forteller hun.

– Vi har i det siste året rekruttert ansatte med innvandrer- og eller minoritetsbakgrunn til flere stillinger i administrasjonen, med landbakgrunn fra Asia, Russland, Irak og en som er samisk. Vi har dessverre ikke ansatte i lederstillinger i administrasjonen med minoritets- eller innvandrerbakgrunn, men har opprettet en stilling som mangfoldskontakt og har opprettet et eget mangfoldsråd.