Full splittelse om romforslag

 
Foto: Nina Aldin Thune
En resolusjon til støtte for romfolket ble nedstemt på Studentersamfundet, fordi den var for politisk ladet. Tidligere NRK-veteran Jahn Otto Johansen (bildet) gikk hardt ut mot beslutningen.

– Samfundet har tradisjon for å stå fast på menneskerettighetene. Å vedta dette resolusjonforslaget vil være et skritt i riktig retning.

Slik avsluttet journalistringreven Johansen sin innledning om håndteringen av romfolket, eller sigøynerne, som han velger å si, på Chateau Neuf sist søndag, skriver Universitas.

Johansen ga en klar oppfordring til de 72 studentene som hadde trosset sommerregnet for å delta på Det Norske Studentersamfunds (DNS) generalforsamling. Her skulle det stemmes over et resolusjonsforslag til støtte for romfolk.

– Det Norske Studentersamfund ønsker å uttrykke støtte til et av Europas mest diskriminerte og utsatte folkeslag, og samtidig oppfordre Oslos politikere til å føre en mer human politikk, het det i forslaget.

Hul og hyklersk
Fra talerstolen på Chateau Neuf mente noen at resolusjonen var «hul og hyklersk». Andre kan ha blitt overbevist av argumenter for et tiggerforbud. Fredrik Mellem, leder i Oslo Arbeidersamfunn, talte mot resolusjonen og for et tiggerforbud, som et nødvendig, om enn ikke ønskelig, tiltak mot et voksende hygiene og ordensproblem i Oslo.

Men det var den politiske brodden i resolusjonsforslaget som skapte aller størst splittelse på Samfundet.

– For meg som formann vil det bli et problem å rekruttere medlemmer hvis vi har vedtatt en slik resolusjon, sa formann i DNS Silje Christine Andersen, under debatten.

For partipolitisk ladet
«Vi er sterkt kritiske til de partier som går inn for tiggerforbud», het det i det opprinnelige forslaget.

Slike formuleringer blir for partipolitisk ladet, mener formann Silje Christine Andersen, som stemte imot. Hun sier til Universitas at hun mener DNS ikke skal vedta resolusjoner som ymter om partipolitisk tilhørighet.

Kan dere ikke ta standpunkt i samfunnspørsmål?

– Ikke når det blir partipolitisk. Vi er et kulturhus som tilbyr medlemsfordeler, og det blir feil at politiske standpunkt skal følge med det medlemsskapet jeg skal selge.

Johansen påpekte at et studentsamfunn som ikke kan markere holdning til menneskerettigheter og diskriminering «har meldt seg selv ut».

– Her ser vi et eksempel på hvordan norske studenter og akademikere er avpolitiserte. De forholder seg til rotteracet, der det bare er om å gjøre å bli ferdig og få jobb, sier han til Universitas.