Inga Marte Thorkildsen besøkte voksenopplæringen

 
Foto: Grazyna Skarpås
I forbindelse med stemmerettsjubileet besøkte Inga Marte Thorkildsen to klasser ved Quo Vadis voksenopplæringssenter for kvinner.
0Shares
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

– Tusen takk for at jeg får komme til dere på en viktig dag som dette, sier Thorkildsen etter å ha håndhilst på samtlige av kursdeltagerne. Thorkildsen er barne- likestilings- og inkluderingsminister.

Forsamlingen ministeren snakket for er kvinner som kommer fra land som for eksempel Kurdistan, Afganistan, Somalia, Thailand. Det deltakerne på Quo Vadis har til felles, er at de har ingen eller manimal skolegang før de kom til Norge.

– I dag er det hundre år siden vi fikk stemmerett for kvinner i Norge. For oss er det rart å tenke på at mange fortsatt ikke har det.

Populært besøk. Før Thorkildsen dro flokket elevene seg rundt henne for å ta bilder.
Foto : Grazyna Skarpås

– Mange mente det ville ødelegge samfunnet dersom kvinner fikk stemmerett. De sa vi ville slutte å være kvinner. De samme argumentene hører vi fra andre land.  Men vi er fortsatt kvinner og vi har fortsatt menn. Det er bare kulturen som har forandret seg, sier Thorkildsen.

Kursdeltakerne lytter ivrig, ler og nikker med.

Hyllet Bruntland
– I dag har vi feiret jubileet med alle paritilederne, stortingspresidenten og Gro Harlem Bruntland.

Bruntland som er den første kvinnlige statsministeren har tronet stortinget i tre omganger. Først i 1981, så fra 1986 til 1989 og igjen fra 1990 til 1996.

– Hun har gjort det mulig for oss kvinner å lede politikken. Hun satte som krav at 40 prosent av regjeringen skulle bestå av kviner.

I dag består halvparten av den norske regjeringen av kvinner.

– Vi må sørge for at det fortsetter, sier Torkildsen. – Kvinner har ressurser og grunnleggende menneskerettigheter.

– Vi kan kjøre t-bane og ha bankkonto
Under besøket av ministeren var det tid til dialog. Etter hvert falt man ned på et tema: Hvorfor er Norge et bra land å bo i?

– Fordi vi kan jobbe. Vi kan kjøre t-bane og buss. Vi kan gjøre det mannen kan. Vi er så glad i Norge. Og så kan vi ha bankkonto og tjene penger! sier Djoran Omar fra Djibouti som sitter på første rad.

Høyere valgdeltagelse blant innvandrerkvinner
Inga Marte Thorkildsen avsluttet besøket med å oppfordre kvinnene til å bruke stemmeretten.

– Bruker vi ikke stemmeretten, lar vi andre bestemme over oss. De som har stemmerett må bruke den. Faktisk har innvandrerkvinner større valgdeltagelse enn innvandrermenn, opplyser Thorkildsen.