Fra antirasisme til miljø og utvikling

Selv om organisasjonene de representerer får flere henvendelser som følge av økt innvandring, står tilskuddet stille. Fra venstre: Anita Rathore fra OMOD, leder i Antirasistisk Senter Kari Helene Partapuoli og Victor Calvert fra Kristent interkulturelt arbeid. Foran: Morten Tjessem fra NOAS
Kari Helene Partapuoli er ansatt som ny daglig leder i Utviklingsfondet. 
0Shares

42-åringen (bildet), som er utdannet sosialantropolog og har solid leder- og organisasjonserfaring, kommer fra stillingen som leder av Antirasistisk Senter, skriver fondet i en fersk pressemelding.

Partapuoli mener at Utviklingsfondet arbeider med noen av vår tids viktigste spørsmål innen miljø og utvikling.

– Utviklingsfondets prosjekter skaper varig endring og er med på å gjøre livet bedre for småbønder i Sør. Småbøndene er spesielt sårbare for klimaendringer og arbeidet med å sikre et bærekraftig landbruk er derfor viktigere i dag enn noen gang tidligere. Sammen med lokale bønder gjør vi folk i stand til å lage vanningssystemer, grave brønner, sikre flere avlinger og få adgang til markeder. Slik er vi med på å bekjempe fattigdom, sier Partapuoli til utviklingsfondet.no.

Lokal organisering
Fondet arbeider også for å styrke den lokale organiseringen av bønder i Sør.

 – Vi må fortsette å være med på å styrke bøndenes politiske påvirkningskraft både nasjonalt og internasjonalt slik at de kan stå samlet i å sikre et bærekraftig landbruk både i egne land og internasjonalt, sier Partapuoli.

Sør- og diaspora-fokus
Styreleder i Utviklingsfondet, Aase Lømo, sier hovedoppgaven for den nye lederen blir å gjøre fondets prosjekter i Sør bedre kjent.

– Utviklingsfondet ønsker å bli en enda tydeligere stemme på vegne av fattige småbønder i Sør, for et bærekraftig, klimatilpasset landbruk og retten til mat. Vi er trygge på at Kari Helene Partapuoli vil være med å videreutvikle dette arbeidet på en god måte.

– En annen attraktiv side ved min nye arbeidsplass, er at Utviklingsfondet har tatt en ledende rolle i å inkludere norske innvandrermiljøer i utviklingsarbeidet i sine opprinnelsesland. Jeg ser frem til å være med på å utvikle dette arbeidet videre, sier Partapuoli til utviklingsfondet.no.

Kontinuerlig debatt
Bistand er under kontinuerlig debatt og Partapuoli er spent på hva som skjer etter Stortingsvalget.

– Uansett farge på den nye regjeringen, blir det Utviklingsfondets oppgave å vise til våre gode resultater på fattigdomsbekjempelse ute i verden. Dette arbeidet plikter Norge å følge opp, uansett hvem som blir utviklingsminister etter valget. Klimaendringene er her og landbruket i sør er spesielt sårbart. Utviklingsfondets arbeid er med på å skape et bærekraftig landbruk som på lang sikt bekjemper både fattigdom og sult. Det er i vår felles interesse at alle trår til i dette arbeidet.