Over halvparten får beholde sitt tidligere statsborgerskap

Olivia Corso Salles (SV) mener det er mange ulemper knyttet til det å måtte si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap
Foto: sv.no
52 prosent av innvandrerne som fikk norsk statsborgerskap i 2010 fikk beholde sitt tidligere statsborgerskap, selv om dobbelt statsborgerskap utelukkes i loven. Bakgrunnen for dagens lov er misforstått, sier SV-politiker.
0Shares

Dobbelt statsborgerskap er blitt vanligere i Norge. I 2010 fikk 52 prosent av innvandrerne som fikk norsk statsborgerskap også beholde sitt tidligere statsborgerskapet. Det viser tall som utlendingsdirektoratet (UDI) har utarbeidet for Dagsavisen.

Norsk lov tillater kun ett statsborgerskap. Hovedregelen er at en utlending som ønsker å få norsk statsborgerskap må gi avkall på statsborgerskapet fra sitt hjemland innen ett år fra de mottar sitt norske statsborgerskap. UDI tillater i visse tilfeller at utlendingene får beholde sitt tidligere statsborgerskap. I 2010 utgjorde disse tilfellene hele 22.974 av 44.067, altså 52 prosent ifølge Dagsavisen.

Av dem som fikk innvilget søknaden sin om statsborgerskap i 2011, fikk 37 prosent av dem unntak fra løsningskravet. De største gruppene som fikk beholde sitt tidligere statsborgerskap er afghanere, irakere, iranere og russere, viser tall fra UDI.

Dobbelt statsborgerskap er det mest naturlige i en internasjonal tid, mener Olivia Corso Salles (SV).
Foto : sv.no

– Misforstått
SV-politiker Olivia Corso Salles mener at loven om statsborgerskap må ryddes opp i.

– Bakgrunnen for dagens lov og argumentene for at folk må oppgi sitt statsborgerskap for å bli norsk, er misforstått, sier SV-politikeren til Dagsavisen. Hun sier at en innvandrer godt kan være lojal overfor Norge og føle tilhørlighet til Norge selv om vedkommende er innehaver av et ytterligere statsborgerskap. Selv har hun dobbelt statsborgerskap.

Corso mener at statsborgerloven i Norge er gammeldags, og at den ikke samstemmer med dagens realitet. – Vi lever i en internasjonal tid hvor folk beveger seg over landegrenser langt mer enn tidligere.

Problemer med visum
Et annet problem som oppstår om man gir avkall på statsborgerskap til tidligere hjemland, er at man må søke visum når man reiser dit. Med visum får man oppholde seg i sitt hjemland en tidsbegrenset periode. Salles mener at det er nødvendig å beholde sitt hjemlands statsborgerskap for å opprettholde kontakt med familien.

Halvparten av verdens land og elleve av EU15-landene tillater dobbelt statsborgerskap, skriver Nordisk Råd på sine hjemmesider. Norge avventer med å ta stilling til spørsmålet om dobbelt statsborgerskap. Årsaken er problemer som måtte oppstå ved verneplikten og sikkerhetspolitiske problemer. I Norge er norsk statsborgerskap et mål i intergreringspolitikken. Statsborgerskapet markerer at statsborgerne slutter seg til de grunnleggende verdiene som det norske politiske fellesskapet bygger på.