– Partiene forstår religion for dårlig

Kristendommen har spilt en viktig rolle i de siste tusen årene av norsk historie. På bildet: Detalj fra Nidarosdomen i Trondheim. Olav den Hellige med krans og øks
Foto: Jonas Ahrentorp
Norske partiprogrammer røper manglende forståelse for hva religion betyr for samfunn og mennesker, sier professor Jan-Olav Henriksen. 
0Shares

Jan Olav Henriksen
Foto : Det teologiske menighetsfakultetet
– Det ser ut til at religion først og fremst oppfattes som et problem og en utfordring for demokratiet. At religion derimot kan være en mulig ressurs for demokratiet og ivaretakelsen av velferdsstaten er påtakelig fraværende, sier professor Henriksen til Vårt Land. Forskningsdekanen på Menighetsfakultetet har på oppfordring fra avisen lest hva stortingsprogrammene lover om religion. Nå etterlyser han at norsk politikk anerkjenner religion som viktig i samfunnsutviklingen.

– Frp særlig kritiske
At religion er et problem er spesielt påtakelig hos Frp, mener Henriksen. Frp har i motsetning til de andre ikke noe eget kapittel om tro og livssyn. Derimot snakker de om kristendom og den kristne kulturarv spesielt i forbindelse med utdanning, og nevner trosfrihet generelt. Der lover de «å arbeide for å spre kunnskap om menneskerettigheter og bekjempe vold og undertrykking, for eksempel kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, menneskehandel og seksuelt misbruk av barn.»

– Det som til syvende og sist har kommet inn i programmene om religion er det som er knyttet til problemer og utfordringer. Det handler om likebehandling av kvinner, eller kulturelle skikker som omskjæring. Og veldig mye annet forsvinner ut av bildet. Politikerne undervurderer hva religionen har å si i hverdagen til folk, mener Henriksen.

Det som til syvende og sist har kommet inn i programmene om religion er det som er knyttet til problemer og utfordringer.

I Vårt Land i dag svarer Aps Rigmor Aaarud og andre politikere på kritikken under tittelen: – Ingen motsetning mot å se religion som problem og religion som ressurs.

Illustrasjonsfotoet til saken.