Én av to dropper å stemme

 
Foto: Flickr
Forrige stortingsvalg valgte bare 48 prosent av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn å stemme.
0Shares

Ved stortingsvalget i 2009 deltok 76 prosent av de stemmeberettigede i Norge. For stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn, det vil si innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, var deltakelsen på beskjedne 52 prosent, skriver Stavanger Aftenblad.

Innvandrere fra USA, India og Sri Lanka har høyest valgdeltakelse blant nasjonaliteter utenfor Europa. Her har deltakelsen ligget mellom 65 og 78 prosent. Innvandrere fra Balkan har den laveste valgdeltakelsen blant innvandrere. Bare 25 prosent med bakgrunn fra Kosovo har stemt ved de tre siste stortingsvalgene. Høyest av Balkan-landene ligger Kroatia der 43 prosent har brukt stemmeretten i Norge.

Vanskelig å skjønne norsk parlamentarisme
Valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU mener forklaringen på hvorfor ikke flere innvandrere stemmer er sammensatt.

– Mange synes det er vanskelig å forstå det norske partisystemet, en del innvandrere kommer fra land med en helt annen praksis. I Pakistan og India har for eksempel kaste, slektskap og religiøs tilknytning mye å si for hva folk stemmer. De finner naturligvis ikke denne tilknytningen i Norge, sier Todal Jenssen til Stavanger Aftenblad.