Legekontor meldt til Helsetilsynet

Omskjæring av gutter er en religiøs praksis, men ikke religiøs plikt for muslimer, mener generalsekretær i Islamsk Råd Norge.
Foto: Illustrasjonsbilde
Et fastlegekontor i Oslo Øst er meldt til Helsetilsynet etter at en fastlege omskåret en gutt.
0Shares

Legekontoret er for andre gang meldt på for en omskjæringssak med tragiske konsekvenser. I fjor mistet et spedbarn livet to dager etter å ha blitt omskåret, ifølge nrk.no.

Oslo universitetssykehus som meldte saken til Helsetilsynet. Begge sakene står til behandling i Helsetilsynet, Likevel ønsker ikke fungerende avdelingsdirektør Aud Nordahl å kommentere detaljer i sakene.

– Barnet døde av komplikasjoner etter omskjæring, bekrefter fylkeslege Petter Schou overfor nrk.no.

Ingen av legene som gjennomførte omskjæringsinngrepene er suspendert.

Omskjæringstilbud ikke avgjort
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte for to år siden ut et forslag på høring om omskjæring av gutter bør bli et tilbud i den offentlige helsetjenesten. Likevel er det fortsatt ikke fastsatt noen tidsfrister.

Fra tidligere har Mellomkirkelig råd for Den norske kirke uttrykk at man ønsker offentlig regulering av gutteomskjæring i Norge.

Foto: Arkiv.
Foto : Flickr/The Lutheran World Federation
– I vårt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vektlegger Mellomkirkelig råd trosfrihetsaspektet ved omskjæring av gutter, uttaler Berit Hagen Agøy (bildet), generalsekretær i Mellomkirkelig råd til nrk.no