Norges gjeldsrevisjon

Flere innvandrerorganisasjoner får ikke lenger pengestøtte etter å ikke ha gjort en god nok redegjørelse for hva pengene har gått til.
Foto: Claudio Castello
Har Norge vært en ansvarlig utlåner?
0Shares

Norge har foretatt verdens første granskning av utlån i en gjeldsrevisjon som ble lansert 15 august. I god vaktbikkje-ånd har SLUG (Aksjonen Slett U-landsgjelda) og Changemaker sett nærmere på 3 av lånekontraktene til Indonesia, Egypt og Myanmar.

Våre funn skiller seg vesentlig fra den offentlige revisjonen, og vi stiller spørsmålene: 
– Har Norge vært en ansvarlig långiver?
– Mottar vi tilbakebetalinger på lån som aldri skulle vært gitt? 
– Og hva vil norske myndigheter gjøre for å følge opp rapportens anbefalinger?

Rapporten “Har Norge vært en ansvarlig långiver?” lanseres på Litteraturhuset 28. august kl 13.00. Der vil rapportforfatter Maria Dyveke Styve legge frem konklusjonene fra SLUG skyggerapport. I tillegg vil politisk ledelse fra utviklingsdepartementet, konsulentfirmaet Deloitte, egyptisk sivilsamfunn og en akademiker kommentere på funnene i rapporten.

Les mer om den norske gjeldsrevisjonen her 

Vel møtt!