Skal man bruke makt for å få likestilling i trossamfunn?

Likestilling i trossamfunn må vokse frem innenfra, kommer det frem fra rapport om likestilling i norske moskeer.
For en uke siden arrangerte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Muslimsk Dialognettverk (MDN), den digitale konferansen «Endring i det stille».
38Shares

Navnet er hentet fra en rapport om likestilling i norske moskeer, utarbeidet av førsteamanuensis Nora Stene, fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO.

Stenes rapport dokumenterer at kvinner er underrepresentert i de Brønnøysundregistrerte styrene, men at kvinner innehar mange andre verv og har en rekke andre ulike posisjoner av betydning i menighetene, så vel som praktiske oppgaver de utfører og som gir dem såkalt uformell makt.

Lederne Stene intervjuet i sitt arbeid med rapporten sier at de har som et langsiktig mål å få en noenlunde lik representasjon av kvinner og menn i styrene, men de mener dette må vokse frem innenfra.

– Likestilling blir ikke fremmet ved makt utenfra, var det samlede svaret jeg fikk fra dem jeg intervjuet, forklarte Stene, ifølge STLs nettsted.

Tilpasser seg samfunnskrav

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, noterte seg at rapporten beskriver kvinners sterke engasjement i moskeene, men at det likevel var en underrepresentasjon av kvinner i de Brønnøysundregistrerte styrene.

– Jeg synes det er interessant at rapporten viser at moskeene tilpasser seg det norske, der vi har sterke likestillingsidealer.

Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet påpekte at det var positivt at den nye loven krever at tros- og livssynssamfunn må rapportere om hvordan de jobber med likestilling i sine organisasjoner.

– Alle, om de er tros- og livssynssamfunn eller offentlige etater, må tenke igjennom hvordan likestillingen gjenspeiles i sin organisasjon.