Høyre-politiker stiller krav til flyktninger på sosialhjelp

Høyres Mehmet Kaan Inan vil stille strengere krav til aktivitet for flyktninger.
Leder av Høyres mangfoldsutvalg, Mehmet Kaan Inan, mener det må innføres en aktivitetsplikt for flyktninger som får sosialhjelp fra NAV.
385Shares

Høyres mangfoldsutvalg vil stramme inn for flyktninger som mottar sosialhjelp, og foreslår nå strengere krav til aktivitet.

– I dag stilles det krav om at unge under 30 år må være i aktivitet for å kunne motta sosialhjelp fra staten. Ungdom utenfor arbeidslivet er blant våre største utfordringer. Det samme gjelder for våre nye innbyggere. Jeg mener det derfor er klokt og nødvendig å utvide aktivitetsplikten til å også gjelde for flyktninger, sier lederen av Høyres mangfoldsutvalg, Mehmet Kaan Inan, til Nettavisen.

Bakteppet for forslaget er en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som viser at bare halvparten (52,7 prosent) av flyktningene er i arbeid. Til sammenligning er 72,7 prosent av hele befolkningen det samme.

– Tallene er egentlig alarmerende for velferdsstaten. Vi må derfor få flere flyktninger fra passiv tilværelse til meningsfull aktivitet.

SV-representant kritisk

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV), er imidlertid svært kritisk til forslaget.

– Nå har regjeringen fått rapporten fra Frischsenteret som har undersøkt ordningen og konkludert med at en slik plikt ikke har fått flere ut i jobb, og mer av virkningsløs symbolpolitikk trenger vi ikke, sier Andersen til Nettavisen.

Hun mener regjeringen heller burde satse mer på tiltak som «Jobbsjansen», en ordning der hjemmeværende innvandrerkvinner kan få hjelp til å komme seg i jobb.

– Jobbsjansen, det tiltaket som har gode resultater for innvandrerkvinner, har regjeringen kastet kvinner som trenger sosialhjelp ut av. De kunne starte med å reversere det slik SV foreslår, sier Andersen.