Forventer ansvarlig Frp

Shoaib Sultan fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) har deltatt på debatter og stått på stand i løpet av valgkampen
Foto: Samer shurukh
Shoaib Sultan i Miljøpartiet De Grønne (MDG) er godt fornøyd med valget for eget parti. Fra Frp håper han å se en moderering i forhold til de mest ytterliggående uttalelsene enkeltpolitikere har kommet med om klima og innvandring. 
0Shares

MDG er for første gang inne på Tinget, med én representant: Rasmus Hansson (59), mangeårig leder av WWF Norge, nå politiker for MDG. Shoaib Sultan er i dag vara for MDG i bystyret og sto på stortingslista for partiet i Oslo, men såpass langt nede at han ikke forventet å komme inn. Han er fornøyd med resultatet, selv om MDG på enkelte målinger før valget la an til å få langt flere mandater enn det som ble det endelige resultatet.

Pels er ut
– Da vi gikk i gang med valgkampen, var målet å komme inn på Tinget. Det har vi klart. Da kan jeg ikke si annet jeg er glad for resultatet. Nå har vi mye hard jobbing foran oss for å få satt våre hjertesaker på dagsordenen, sier han til Utrop.

Hvilke saker håper du at MDG lykkes med å rette de øvrige stortingsrepresentantenes oppmerksomhet mot?

Venstre er et parti som MDG ofte er enige med, men om partiet velger å samarbeide med Frp, må være opp til Venstre selv å finne ut av.

– Avvikling av pelsindustrien er en sak det er stor politisk enighet om, men som den forrige regjeringen likevel ikke klarte å gjøre noe med. Det hadde å gjøre med Sps motstand. Nå håper jeg at denne saken kan løftes fram av MDG.

Oljen viktig sak
Av andre viktige saker nevner han utfasing av olje og gass, integrering og utdanning.

– Utfasing av oljen er en svært viktig sak. Det er nok mindre sannsynlig at vi får støtte i denne saken i første omgang, men det er uansett viktig for MDG å reise disse debattene også på Stortinget. Det er slik vi som lite politisk parti kan få oppmerksomhet og bevissthet rundt de sakene som vi mener er aller viktigst for fremtiden.

Sultan vil ikke spekulere i hvilken regjering vi til slutt ender opp med, og understreker at mye ennå er uklart. Han har likevel en klar forventning om at MDG vil klare å få gjennomslag for mer enn den beskjedne representasjonen på Tinget skulle tilsi.

– Vi har sett før at små partier som kommer inn på Tinget, har klart å rette fokus inn mot nye områder, sier han.

Rettferdighet 
Sultan forteller at han selv oppdaget MDG etter at han lenge hadde vært frustrert de andre partienes manglende vilje og evne til å handle i klimasaken.

– Jeg var og er særlig opptatt av klimarettferdighet. Det er en stor urett at de som har sluppet ut minst klimagasser, skal være de som lider mest under klimaendringene. I fattige land har utsatte deler av befolkningen allerede lenge blitt hardt rammet av tørke, flom og uforutsigbart vær som følge av klimaendringene. Det påvirker livsgrunnlaget til svært mange mennesker på en meget konkret og direkte måte. De landene som slipper ut mest, gjør altfor lite for å hjelpe disse.

Ofte enig med Venstre
Selv om Sultan ikke vil spekulere rundt eventuelle regjeringskonstellasjoner, er han klar på MDG og Frp er tydelige motpoler, særlig i klimasaken og det som handler om innvandring og integrering.

– Frp er etter hvert et stort parti med mange erfarne politikere. Jeg forventer at Frp i regjering vil være ansvarlige på de områdene der vi er mest uenige, og at de til dels radikale uttalelsene vi har sett fra enkeltpolitikere ikke vil bli kjennetegnende for partiets politikk i regjering.

Han sier at det er vanskelig å se for seg hvordan Venstre og Frp skal kunne samarbeide i regjering om nettopp klima og integrering og mener det finnes mange mulige koalisjoner som kan bli Norges neste regjering.

– Venstre er et parti som MDG ofte er enige med, men om partiet velger å samarbeide med Frp, må være opp til Venstre selv å finne ut av.