Dette sier norsk-filippinere om hatet mot asiatere

Filippinere i Norge forteller om sine opplevelse med asiater-hat og hvordan man kan få bukt med problemet.
Foto: fhs.org.no
Les om norsk-filippineres fortellinger om rasisme i Norge, og bekymringer for hat-bølgen i USA og andre steder.
164Shares

Fortellingene kommer fra frivillige og andre tilknyttet Det filippinske hjelpesamfunn i Norge – FHS.

Om bekymring for hatkriminalitet:

– Jeg kan bare snakke for meg selv når jeg sier at jeg er veldig bekymret. Jeg er bekymret for sikkerheten til min far, mine brødre og sønnen min. Jeg er bekymrer for mine medasiatere og deres sikkerhet – Celine

– Hatet skaper bekymringer for oss filippinere som bor i Norge fordi vi opplever dette som farlig og begrensende, noe som kan gjøre at vi føler oss ukomfortable med å gjøre noe utenfor hjemmene våre – Jeanilyn

– Etter min mening er ikke norsk-filippinere veldig bekymret, for her i Norge vet de fleste hvordan de skal gjøre respektere mennesker som kommer hit fra andre deler av verden, og folk behandles med likeverd. – Ria

– Rasisme kan finnes hvor som helst. Som filippiner er jeg bekymret for alles liv når det gjelder hatforbrytelser og rasisme. Det truer ens frihet. – Christine

– Personlig er jeg litt bekymret fordi det gir meg begrensninger i å uttrykke meg overfor andre mennesker. Jeg får følelsen av at jeg må opptre nølende med å nærme meg andre personer fordi jeg kan bli tilsidesatt og få en forferdelig behandling. – Emerson

– Jeg er ikke bekymret så langt. Jeg har ikke personlig opplevd en eneste rasistisk person i løpet av de to årene jeg har bodd i Norge. – Pinky

– Hatforbrytelser og rasisme mot asiatere er uunngåelig hvor som helst i verden. Det vil alltid være folk som hater uansett. Så vi filippinere er alltid bekymret. – Jai

Om hat som problem i Norge:

– Hatet er reelt. Akkurat nå ser vi mange asiatere som står frem og forteller historiene sine på sosiale medier og i avisene. På grunn av vår kultur har vi en tendens til å vende det andre kinnet bort. Vi er oppdratt til å ikke svare tilbake og late som om vi har det bra. Dette skaper et problem fordi vi nesten aldri slår tilbake mot urett. Hvis hatet fortsetter, vil vi bli nødt til å opprette egne grupper i samfunnet, og bo kun med asiatere. Her har vi et fremtidig integreringsproblem, som til og med kan påvirke mental helse. – Celine

– Hatet er et problem her i Norge. En gang opplevde jeg i en matvarebutikk, mens jeg var i  fruktavdelingen, at en eldre mann ba meg om å ikke ta på noe med mindre jeg betaler for det og omtalte asiatere som korona-spredere. Jeg forlot butikken uten å kjøpe noe. – Jeanilyn

– Hatkriminalitet er også et problem i Norge, men ikke så voldelig som det som har skjedd i USA. Folk hater “lydløst”, i motsetning til amerikanerne. – Ria

– Hat er et problem, og kan bli et større problem i nær fremtid hvis man ikke tar tak i og stopper rasismen. – Christine

– Så langt under mitt opphold i Norge har jeg ikke opplevd rasisme, og håper jeg aldri vil oppleve det. Jeg tror det ikke er et stort problem for tiden. – Emerson

– Jeg ser det ikke som et problem her i Norge. – Pinky

– Basert på mine erfaringer er det ikke så brutalt som det vi ser på nyhetene. Samtidig vil det alltid være hat blant andre som vi ikke kan unngå. – Jai

Om hvordan hat kan bekjempes:

– Jeg vet at å bekjempe hatforbrytelser  aldri vil resultere i å stoppe dem helt. Men vi trenger å gjenkjenne problemet. Vi må forstå kjernen til problemet. Flesteparten av de som begår hatforbrytelsene gjør det på bakgrunn av frykt. Vi må stå sammen og snakke høyt om dette.
Vi må passe på hverandre. Samtidig er det et problematisk at dette kan minimaliseres når vi snakker om solidaritet under hashtagger som “at alle liv betyr noe”. – Celine

– Vi kan bekjempe hatkriminalitet ved å spre bevissthet om hatets konsekvenser på oss
følelsesmessig og sosialt. Vi er utlendinger i dette landet, og vi forårsaker ikke skade, men
i stedet bidrar vi også til samfunnet. Vi kan velge å være snille og spre kjærlighet. – Jeanilyn

– Vi kan bekjempe hatkriminalitet ved å lære folk å respektere andre raser og være åpne om andre menneskers etnisitet. ” – Ria

– Øk bevissthet om menneskerettighets- og antidiskrimineringspolitikk. Se det som viktig å snakke om fred og individets sikkerhet. Vi må stå samlet og gi støtte til ofre for hatkriminalitet. Vi er større enn dette. Ikke la rasismen vinne. – Christine

– Vi kan bekjempe hatforbrytelser ved å innprente vår følelse av likeverd og respekt overfor andre mennesker. Vi skal ikke dømme, og vi bør ikke generalisere utifra hva vi har hørt fra andre mennesker. Å gjøre slikt er uklokt og barnslig i det hele tatt. Vi bør handle utifra respekt, likeverd, fred og følge loven. – Emerson

– Vi bekjemper hatkriminalitet ved å møte opp og fortelle verden at vi også er mennesker. – Pinky

– Vi kan bekjempe hatkriminalitet ved å sta sammen og få de som hater til å forstå at vi også er mennesker vesener. Vi skal ikke være redde, ettersom de er ikke forskjellige fra oss. Vi bør behandle alle likt. – Jai