Muslimske ledere i Oslo med vaksineoppfordring

Rabita-moskéens Basim Ghozlan og flere andre imamer ber sine trosfeller om å vaksinere seg.
Ni imamer og styremedlemmer i muslimske menigheter i Oslo kommer med en felles vaksineoppfordring. De ber også om at koronareglene blir fulgt under ramadan.

Representantene fra de muslimske menighetene representerer ulike miljøer; pakistansk, bosnisk, albansk, kurdisk, marokkansk og arabisktalende. De sier til Aftenposten at de oppfordrer alle til å ta koronavaksine.

Under ramadan og den kommende id-feiringen ber de også Oslos muslimer om å begrense seg til kontakt med den nærmeste familien.

Imamene og menighetslederne forteller til Aftenposten at de har brukt alle anledninger de har til å oppfordre folk i menighetene til å følge smittevernreglene – enten det er i moskeen, gjennom informasjonskampanjer, i sosiale medier eller i direkte samtale med folk fra menigheten.

– Vi forsøker også å være gode eksempler ved å følge smittevernreglene selv, sier Basim Ghozlan fra Rabita-moskeen. Han er også styremedlem i Det islamske forbundet og Muslimsk Dialognettverk.