FHI har satt personer med Downs syndrom på lista over risikogrupper. De anbefaler nå at alle personer med Downs syndrom som er 16 år eller eldre, skal prioriteres.
Foto: fotografhenrik.no
Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler å vaksinere alle med Downs syndrom som er 16 år og eldre.

Personer med psykisk utviklingshemming har ikke stått på lista over risikogrupper til FHI før, skriver Klassekampen.

Men nå sier FHI at psykisk utviklingshemmede kan få vaksine hvis de har nevrologiske eller muskelsykdommer som gir nedsatt hostekraft eller lungefunksjon. Dette skjedde før helgen og står under avsnittet « Utdyping om risikogrupper ».

– Flere studier viser at Downs syndrom øker risikoen for alvorlig sykdom av covid-19. På FHIs nettsider står det at personer med Downs syndrom som er 16 år eller eldre er prioritert for vaksinasjon.

Klassekampen har tidligere skrevet om at det er store variasjoner i om kommuner og bydeler følger FHIs prioriteringsliste for risikogrupper.

Mange steder har funksjonshemmede blitt bedt om å vente i vaksinekøen sammen med funksjonsfriske. Selv om funksjonshemmede som samlet gruppe har en forventet levealder på 67 år.