Sliter med å bosette flyktninger

 
Foto: Scanstock
Kommunene får ikke dekket utgiftene til bosetting av resurssvake flyktninger.
0Shares
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

– Noen ganger kan det hende at vi spør 20 kommuner om bosetting av én og samme person uten at vi finner bolig, sier Dinka Bektesevic, hovedansvarlig for bosetting i region nord i Integrerings – og mangfoldsdirektoratet til NRK.

Å finne boliger til flyktninger er blitt en vanskelig oppgave. Årsaken til at det er vanskelig å finne boliger til ressurssvake flyktninger, er at tilskuddene kommunene får til bosetting av flyktninger ikke dekker utgiftene slike tjenester koster.

– Hvert år er det en kartlegging av utgiftene til bosetting og integrering av flyktninger, og hvert år viser det seg at utgiftene er større enn tilskuddene, sier direktør for interessepolitikk i Kommunenes sentralforbund (KS), Helge Eide til NRK.

– Vi må få folk bosatt
Nå skal 250 millioner kroner gjøre bosettingsarbeidet enklere for kommunene. 

– For kommunene vil fortsatt være frivillig å bosette flyktningene. Vi er uansett nødt til å få dem bosatt, så vi har store forventninger til den nye avtalen, sier statssekretær Ahmad Ganizadeh til NRK.