Ulovlig å sende enslige asylbarn ut av landet

Illustrasjonsbilde: Dublin-systemet har ført til at europeiske land har kastet asylbarna frem og tilbake for å unngå ansvaret for deres sak og fremtid. Nå er det slutt på det grunnet ny lov fra EU-domstolen.
Foto: Flickr/Julien Harneis
EU har lagt ned et forbud mot å sende enslige asylbarn ut av landet. Loven gjelder selv om barna har søkt om asyl i andre EU-land. Nå kan ikke mindreåriges asylsaker kastes mellom ulike EU-land, slik de tidligere ble gjort.

En ny lovinstruks fra EU-domstolen gjør det ulovlig å sende enslige barn, som søker asyl i Norge, ut av landet, skriver kommunal-rapport.no. Loven gjelder selv om de foreldreløse barna har søkt om asyl hos andre europeiske land, melder NRK.

Loven gir en lettelse
Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet til Redd Barna, forteller at hun er lettet over lovinstruksjonen for asylbarn.

– Lovinstruksjonen er veldig avgjørende for framtida til barn som er på flukt alene til Norge. De har endelig fått en mulighet til trygghet og stabilitet som de har behov for, sier hun til NRK.

Janne Raanes, leder for Redd Barnas Norgesprogram er lettet over ny lov fra EU-domstolen som gjør at norske myndigheter nå må ta hensyn til barnekonvensjonen.
Foto : Redd Barna

Hun syns loven er viktig fordi den viser at norske myndigheter må ta hensyn til barnekonvensjonen.

– Norge kan ikke lenger velge å se bort fra å ta hensyn til det som ligger i barnekonvensjonen. For det EU-domstolen her sier er jo at Norge er nødt til å sette barnets beste-prinsippet høyt. Det betyr at for hver enkelte sak så må man finne ut av hva som er det beste for det enkelte barnet.

Kasteballer mellom EU-land
Raanes forteller at situasjonen for enslige asylbarn tidligere har vært uholdbar.

– Vi vet jo at Dublin-systemet ikke har fungert godt nok. Det betyr at i realiteten har mange barn vært kasteballer mellom ulike europeiske land.

Landene har diskutert frem og tilbake hvem som skal ta ansvar for barnas sak og fremtid.

– Her slår EU-domstolen fast at sånn kan ikke statene opptre, for det er ikke til barnets beste, sier Raanes.