– Vil gjøre velferdsmodellen mer motstandsdyktig

 
Foto: Skjermdump/YouTube
Slik beskriver professor Grete Brochmann den nye blå regjeringens mulige strategi når det gjelder velferdsstaten og økt migrasjon.

Tirsdag holdt professor Grete Brochmann (bildefaksimilet) ved Universitetet i Oslo innlegg på Samfunnsøkonomenes Forenings høstkonferanse. Årets konferanse har fått tittelen Økt innvandring – hvordan endres norsk økonomi, og Brochmann ble invitert for å snakke om eksport av trygderettigheter.

I analysen diskuterte utvalget utfordringene som ligger i EØS-avtalen for Norge når det gjelder likebehandling av borgere fra Norge og EØS. I lys av de generøse, norske velferdsordningene er Brochmann spent på hvordan den nye regjeringen nå vil håndtere de utfordringene dette innebærer:

– Hvis en EØS-borger har hatt en fot innenfor det norske arbeidsmarkedet, skal han eller hun likebehandles med norske borgere når det gjelder tilgang på velferdsgoder. EØS-borgere kan også ta med seg opptjeningstid fra andre EØS-land. Folk kan – satt på spissen – jobbe én dag i Norge, ta med seg penger ut og bruke disse pengene i lavkostland, påpeker Brochmann overfor dn.no.

Hardere lut mot “trygdeeksporten”
Hun tror at den nye regjeringen kommer til å forsøke å gjøre ordningene mer robuste overfor trygdeeksport. Hun tror ikke at de kommer til å gjøre noe drastisk med selve EØS-avtalen.

– Utfordringen er om man klarer å justere den norske velferdsmodellen til å bli mer motstandskraftig overfor internasjonalisering, uten at den sjenerøse norske velferdsmodellen kastes ut med badevannet, sier hun til dn.no.