– Liv går tapt som følge av dårlige tolker

Tolker på The World Telecommunication Standardization Assembly
Foto: itupictures
Det er jeg sikker på, sier leder av norsk tolkeforening, John Richard Stokbak Sciabà til NRK. 
0Shares

Tolking i det offentlige er av så dårlig kvalitet at det kan gå utover liv og helse, sier leder av norsk tolkeforening, John Richard Stokbak Sciabà, til NRK.

Mangel på gode tolker, og at det offentlige ikke gjør nok for å få tak i de gode tolkene som finnes, er forklaringen på den dårlige tolkingen mener han:

– Folk med begrensa norskkunnskaper er ingen sterk pressgruppe i Norge i dag. Jeg er helt sikker på at det dør flere pasienter hvert år som følge av dårlig tolking og manglende bruk av tolk, sier Sciabà

Kjent problem
I 2011 var det så mange som 9 av 10 tolker brukt av Helse Sør-Øst brukte, som manglet formelle kvalifikasjoner, skriver NRK. 

I mange har det vært ropt høyt om dårlig tolking i det offentlige. Nå hører regjeringen- og setter ned et utvalg.

– Hvis vi ikke lykkes på dette området, så risikerer vi at vi får tjenester av dårlig kvalitet, feilbehandling, og generelt at det blir grunnlag for erstatningssøksmål og lengre saksbehandlingstid. Så dette er i alles interesse at vi får til noe mer på, sier Kjetil Andreas Ostling (SV), statssekretær, barne-, familie,-likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Les mer om det nye utvalget i Utrop