Strenge innreiseregler fører til mange tvangsreturer fra Norge

Strenge innreisereglene til Norge gir flere returer.
Foto: Scanstockphoto
I årets fire første måneder ble 3.706 personer tvangsreturnert fra Norge. 89 prosent av disse ble ilagt bortvisningsvedtak av hensyn til folkehelsen.
55Shares

Antallet returnerte på samme tidspunkt i fjor var 1.500, noe som betyr en økning på 147 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Politiets utlendingsenhet.

Økningen skyldes at det i januar ble innført de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020.

Bare i april ble 1.012 personer returnert, hvorav 928 av disse ble ilagt bortvisningsvedtak av hensyn til folkehelsen.

I årets fire første måneder har 42 mindreårige blitt uttransportert, noe som er én mer enn i samme periode i fjor. Åtte av dem ble uttransportert i april.

Det er flest borgere fra Polen (835 personer) som har blitt returnert i løpet av de fire første månedene. Deretter følger borgere av Sverige, (501), Romania (473) og Litauen (432).