Flere hundre EØS-borgere vil prøve karantenehotellordningen for retten

EØS-borgere vil rettslig etterprøve karantenehotellordningen.
Foto: Claudio Castello
Nær 700 EU/EØS-borgere vil saksøke staten og prøve karantenehotellordningen for retten. Et advokatfirma har sendt varsel om søksmål til departementene.

– Det er et stort behov for en skikkelig rettslig vurdering av karantenehotellordningen, sier advokat Lina Smorr ved Andersen & Bache-Wiig, som torsdag sendte varselet om søksmål til Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Advokatfirmaet representerer nå 688 personer som vil gå til søksmål, og Smorr forventer at dette tallet vil stige.

Gruppen består i hovedsak av polakker som jobber og bor i Norge. De hadde torsdag kveld samlet inn rundt 300.000 kroner i en Spleis-aksjon, ifølge NRK.

Bakgrunnen er at regjeringen i februar strammet inn på innreisekravene for EØS-borgere. For å komme inn i landet var det ikke nok å bo i Norge, man måtte også være registrert i Folkeregisteret. Over 3.200 personer ble bortvist fra Norge som følge av innstrammingen, og flere av disse måtte ta inn på karantenehotell i påvente av å bli tvangssendt ut av landet.

– Vår vurdering er at ordningen strider mot krav til begrunnelse, nødvendighet og forholdsmessighet, som både følger av smittevernloven, menneskerettighetene og internasjonale forpliktelser etter EØS-avtalen og International Health Regulations, sier Smorr.

Innreisereglene mykes opp fra 21. mai, opplyste justisdepartementet i forrige uke. De har foreløpig ikke kommentert kravet overfor NRK.