Sterk økning i antall norske statsborgerskap etter lovendring

Antall overganger til norsk statsborgerskap har økt med 49 prosent fra 2019.
Foto: Scanstockphoto
Det ble innvilget 19.700 norske statsborgerskap i 2020. Dette er en økning på 49 prosent fra året før.
1.4K+Shares

I fjor økte antall overganger til norsk statsborgerskap med hele 49 prosent fra 2019, skriver Statistisk sentralbyrå.

Den sterke økningen i antall overganger til norsk statsborgerskap skyldes sannsynligvis at Stortinget 1. januar åpnet for dobbelt statsborgerskap.

Utlendingsdirektoratet (UDI) merket en sterk økning i antall søknader om norsk statsborgerskap etter endringen ble vedtatt. I 2020 registrerte UDI 54.700 søknader på nett, mot 20.700 året før.

Tidligere har hovedregelen vært at man må frasi seg det opprinnelige statsborgerskapet dersom en vil bli norsk statsborger.