PST: Rundt 20 norsktilknyttede barn født under IS

Ifølge PST er det tjuetalls barn født av norske statsborgere med IS-tilknytning.
Foto: Politiets sikkerhetstjeneste
Rundt 20 barn med foreldre som har norsk tilknytning, er født under IS-kalifatet, tror PST, som er usikre på hvor mange av barna som er i live.

Ifølge Dagbladet har ikke Politiets sikkerhetstjeneste (PST) like god oversikt over disse barna i dag som de har over norske IS-krigere.

– Antallet er noe usikkert, men vi har grunn til å anta at det ble født rundt 20 barn med enten mor eller far som har norsk tilknytning, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

I det legger PST at barnas far eller mor enten er norske statsborgere eller har annen tilknytning til Norge.