– Velferdsstaten er til de grader bærekraftig

Veksten kommer til å veie opp for mindre arbeidstid og dyrere velferdstjenester, mener Hallvard Bakke, som tror velferdsstaten er bærekraftig også på sikt
Foto: Chris Potter/Creative Commons
Civita er helt på jordet med sine regnestykker om velferdsstatens manglende bærekraft i fremtiden, hevder tidligere statsråd Halvard Bakke. 
0Shares

Tankesmien Civita mener utfordringene velferdsstaten står overfor er betydelig større enn det Perspektivmeldingen gir uttrykk for. Den høyreliberale tankesmien hevder budsjettunderskuddet vil bli 26 prosent av BNP i 2060, ikke seks prosent, slik Finansdepartementet har beregnet. Det er blant annet fordi vi nordmenn jobber stadig mindre og fordi vi forventer stadig bedre helse- og andre velferdstjenester fra staten. 

Halvard Bakke, som selv er siviløkonom og dessuten tidligere statsråd for Ap, mener forutsetningene Civita gjør, er tvilsomme, men han peker på noe annet som viktigste årsak til at Civita tar feil. Tankesmien glemmer nemlig noe essensielt i sine regnestykker, hevder Bakke på kommentarplass i
Klassekampen i dag. Hva de har glemt, forklarer han på denne måten: 

– Finansdepartemenetet har gått ut fra at BNP gjennomsnittlig vil øke 2,3 prosent i året fremover. Det betyr at BNP for Fastlands-Norge i 2060 vil være tre ganger så stort i 2060 som i dag. Det vil derfor utgjøre cirka 7000 milliarder 2013-kroner. 

Hallvard Bakke (lengst til venstre) i debatt med Ådne Cappelen, økonom og forsker, SSB, Kjell Erik Lommerud, professor, Institutt for økonomi, UiB og
Tor Steig, sjeføkonom i NHO. Bildet er tatt i Studentersamfunnet i Bergen, 2.10.2012.
Foto : Ole-Christian Bjarkøy

Enorm forbruksvekst
Staten vil altså være langt rikere i 2060 enn i dag. Men det vil også borgerne, hevder Bakke. Det betyr at hver nordmann vil ha langt mer å rutte med til privat forbruk. 

Det private forbruket er nå gjennomsnittlig 245.000 kroner i året for hver innbygger, skriver Bakke. Men i 2060 vil hver av oss ha tilsvarende 400.000 2013-kroner til rådighet til privat forbruk etter at hele underskuddet på budsjettet er dekket, samtidig som vi kan arbeide mindre og ha en vesentlig bedre standard på de offentlige tjeenstene, forklarer den tidligere statsråden. Dette fordi produktiviteten vil komme til å øke kraftig i perioden fram til 2060. 

– Velferdsstaten er til de grader bærekraftig. Civita er helt på jordet. En helt annen sak er sat et så høyt forbruk nemppe er bærekraftig fra et miljøsynspunkt, skriver han. 

Utrops tidligere dekning av velferdsstatens bærekraft. Les her! 

Ingen trussel mot velferdsstaten

Innvandring svekker ikke velferdsmodellen

Fra almisse til universelle ordninger – og tilbake igjen?

Vil ikke dele med innvandrere

– Velferdssjåvinisme 

Norge tjener milliarder på innvandrere

Eldre “truer” velferdsstaten

Beretning om en varslet katastrofe