Forskning: Kinas politikk kan hindre fire millioner fødsler blant minoriteter

En studie viser at politikken Kina fører for å redusere den muslimske uigur-befolkningen i Xinjiang, kan hindre omtrent fire millioner fødsler de neste tiårene.

Anslag viser at færre fødsler blant minoritetsfolk kan sørge for at andelen hankinesere i regionen kan øke fra dagens 8,4 prosent til 25 prosent. Han-kineserne er i flertall i resten av Kina.

Den tyske forskeren Adrian Zenz sier offentlig tilgjengelige dokumenter fra kinesisk sikkerhetsforskere anså konsentrasjonen av minoritetsgrupper for å være den underliggende årsaken til uro i regionen og foreslo befolkningskontroll som en metode for risikoreduksjon.

I forrige uke kunngjorde Kina at landet øker antall barn et par kan få til tre i stedet for ett, men forskere sier at Beijing ikke ser på alle babyer som ønskelige i Xinjiang, og angivelig driver en aktiv politikk for å redusere antall barn født av etniske minoriteter. Politikken skal blant annet gå ut på sterke prevensjonstiltak i regionen, inkludert fengsel for å ha for mange barn, og påstander om tvungen sterilisering.

Offisielle tall viser at fødselstallene i Xinjiang ble nesten halvert mellom 2017 og 2019 – den bratteste nedgangen blant alle de kinesiske regionene, og trolig den mest ekstreme nedgangen globalt siden 1950, viser en analyse fra Australian Strategic Policy Institute.

Kina har møtt internasjonal kritikk for sin politikk i Xinjiang, der minst en million mennesker fra for det meste muslimske minoriteter har blitt holdt i leirer i regionen. Menneskerettighetsgrupper anklager myndighetene for å pålegge folk tvangsarbeid, og USA har kalt politikken et folkemord.

Beijing har slått tilbake mot beskyldningene og forklarer politikken i Xinjiang med blant annet terrorbekjempelse.