Etterlyser tidlig språkopplæring

 
Foto: Claudio Castello
7 av 10 norskpakistanske barn må ha ekstra språkhjelp. Venstres Abid Q. Raja mener at ekteskapsmønsteret i pakistanske miljø er en del av forklaringen på de svake språkkunnskapene til norskpakistanske barn. 
0Shares
Avatar
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

– Å sørge for at barna kan norsk er et foreldreansvar. Og når norskpakistanere gifter seg med hverandre, slipper man problemet med at en av foreldrene ikke snakker norsk, sier Venstre-politiker Abid Raja til Aftenposten.

Han mener at det er sentralt å bryte opp ekteskapsmønsteret i det norskpakistanske miljøet, slik at såkalte henteekteskap blir mindre vanlig.

– Folk må få lov til å gifte seg med hvem de vil, men det er mulig for politikere og andre å kommunisere hvilke fordeler det har å gifte seg med en som allerede bor i Norge. Da slipper man å starte hele integreringsprosessen på nytt, sier Raja (bildet).

Han påpeker at det er positivt at barn som trenger forsterket språkopplæring, men mener også at det er et problem at innvandrerbefolkningen bruker barnehagen mindre enn etnisk norske foreldre.

– Barnehage er alfa og omega for å knekke språkkoden. Barn i dag lærer jo nesten å lese i barnehagen. Det kan nok være både økonomiske og kulturelle årsaker til at innvandrerforeldre ikke sender barna i barnehage, sier Venstre-politikeren.

– Ikke overraskende
Leder i Norsk Innvandrerforum, Athar Ali, påpeker at mange med flerspråklig bakgrunn egentlig ikke kan noen av språkene spesielt godt.

– Igjen forteller dette meg at mange minoritetsspråklige elever sliter med det norske språket, og dermed også får faglige vansker. Mange barn som kalles tospråklige er nok i praksis halvspråklige, sier Ali til Aftenposten.

Liste over hvor mange prosent av hver språkgruppe som trenger særskilt norskopplæring:

Pashto (Afghanistan) 92,2
Farsi (Afghanistan/Iran) 86
Somali (Somalia) 74,2
Dari (Afghanistan) 71,6
Polsk (Polen) 71,5
Urdu (Pakistan) 70,3
Albansk (Kosovo/Albania) 67,9
Arabisk (Midtøsten/Nord-Afrika) 67,6
Tyrkisk (Tyrkia) 67,2
Kurdisk (De kurdiske områdene) 67,1
Tagalog (Filippinene) 66,4
Berbersk (Marokko/Algerie) 65,7
Tigrinia (Eritrea/Etiopia) 62,2
Punjabi (Pakistan/India) 62
Tamil (Sri Lanka/India) 56,1
Vietnamesisk (Vietnam) 53,7
Spansk (Latin-Amerika/Spania) 51,2
Russisk (Russland) 40,2
Engelsk (Storbritannia/USA/Karibien) 25,7
Svensk (Sverige) 2

Tabellen viser hvor stor andel som har vedtak om særskilt norskundervisning fordelt på registrert morsmål. Kun du 20 største språkgruppene er med i oversikten. De klart største språkgruppene i Oslo-skolen er urdu, somali, arabisk og tamil, som utgjør flere elever enn de andre språkgruppene til sammen.

(kilde: Utdanningsetaten)