– Overgrep mot kvinner brukes som krigsstrategi

Michael Hartmann var en av de som var med å gikk i fakkeltoget i Oslo 25. november for å markere sin asky mot vold mot kvinner
Foto: Koubang M Enyam
25. november markerte man for fjerde gang i Norge den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Fokuset i år er hvordan kvinner hindres i å delta i debatter og demokratiske fora på grunn av vold og trusler. 
Koubang Mbilase Enyam
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

– I Europa er vold i nære relasjoner hovedårsaken til uførhet og dødsfall blant kvinner mellom 16 og 44 år. Kvinnedrap blir ikke etterforsket i land som India, Guatemala og Russland, sier forbundsleder for handel og kontor Trine Lise Sundnes. 

Sundby trekker frem at tallene på partnerdrap i Norge er høye sammenliknet med andre europeiske land. 

– Det er altså ikke greit å slå jenter. Det er ikke greit å fornedre kvinner på det verste, og det er ikke greit å behandle sine søstre som annenrangs borgere. Vi krever å bli hørt, sett og mene noe uten fare for vold og trusler, sier Sundby. 

Hadia Tajik (Ap) var konferasier under arrangementet.Foran Stortinget ble det holdt flere appeller.
Foto : Koubang M Enyam

Skremmende statistikk 
Å gi beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep er nedfelt i av de internasjonale konvensjonene som Norge har signert. Hver fjerde kvinne har i løpet av sitt liv opplevd trusler om vold, eller vold i Norge. 10 prosent av kvinner i Norge har opplevd voldtekt og 20 prosent har opplevd voldtektsforsøk. 

– Hadde statistikken på vold mot kvinner vært med, hadde Norge ikke vært så likestilte likevel, sier informasjonsrådgiver ved Krisesentersekreteriatet Lone Alice Johansen. Den holdningen om at vi er så likestilte i Norge, har mye å si for bekjempelsen av vold mot kvinner. 

Heidi Nordby Lunde (H) trekker frem at kjønnsbasert vold også rammer menn, og trekker frem at barn som er vitne til vold i familien blir påvirket. 

– Små gutter som opplever vold i hjemmet, bærer dette med seg som voksne menn, og det er derfor det er viktig å ta tak i problematikken, sier Nordby Lunde. 

Problem for demokratiet 
Det etterlyses tiltak fra Stortinget ettersom Solberg-regjeringen fjernet fire milioner fra statsbudsjettet som skulle gå til krisesentere.

– Regjeringen Solberg har kutta Stoltenberg-regjeringens forslag om fire millioner til et program mot seksuell trakasering blant ungdom, sier Sundnes. Vi krever at Stortinget får på plass disse fire millionene, og at krisesenterene sikres en stabil og forutsigbar økonomi. 

Mina Adampour mener at det er viktig at man som kvinner står sammen om kampen mot vold mot kvinner, på tvers av landegrenser og språk. 

– Vi har alle en stemme i oss, et engasjement, det eneste som truer dette engasjementet er vårt ego eller likegyldighet. I det vi tier om de vanskelige sakene, har vi tapt den viktige kampen, sier Mina Adampour. 

Hun mener at vi ikke er i mål endnå, og nevner Amal Aden og Louiza Louhibi som begge har mottatt trusler fordi de står for noe kontroversielt, som eksempel på at man ikke må la seg tie fordi man møter motstand. 

Forekomsten av seksuell vold i konfliktområder kommer ikke ofte frem i det offentlige, og det er mye følelser og tanker som gjør at man holder tilbake når man først har opplevd noe krenkende, men Adampour mener at kampen mot vold mot kvinner er en kamp man må kjempe for å få et stabilt samfunn.