Inkluderingsprisen i Stavanger til Scandinavian Fittings and Flanges

SFF har vært en foregangsbedrift innen inkluderende arbeidsliv siden oppstarten på 90-tallet. Mye grunnet Tore Christiansens personlige engasjement rundt inkludering med en bror som slet med å komme seg inn i arbeidslivet.

– Han slet med lese- og skrivevansker og med å komme seg gjennom skolen og dermed å få seg jobb. Da jeg var så heldig at jeg fikk starte min egen bedrift i 1991 så ble han den første som ble alternativt rekruttert, sier Christiansen til naeringsforeningen.no.

Stolte over prisen

I år kom det inn 65 nominasjoner til prisen, og en jury bestående av leder for næringsforeningen sin ressursgruppe inkluderende arbeidsliv, Kjetil Søyland, Stortingets arbeid- og sosialkomitee ved Margret Hagerup og, Hanne N. Berentzen, styreleder i Næringsforeningen plukket ut seks finalister.

Årets mottakere er stolte over prisen, men er også opptatt av at den viktige tematikken synliggjøres i større grad enn før.

– Her har Næringsforeningen gjort en god jobb med å fremheve arbeidet som gjøres. Vi gjør også alt vi kan mot våre kunder og leverandører. For eksempel har vi et eget kapittel i anbudene om inkludering. Jeg mener det burde ha en høyere status, som for eksempel HMS, sier Christiansen.

Juryens begrunnelse:

Vinneren av inkluderingsprisen 2021 forstod viktigheten av inkludering allerede i 1995 da de ansatte en ung uføretrygdet person som ønsket seg en tilnærmet normal arbeidssituasjon.
Gjennom sitt engasjement har bedriften bidratt til å bedre forholdene for flere grupper som lett faller utenfor det ordinære arbeidslivet, og de har satt inkludering på dagsorden på en god måte. Selskapet har en klar og tydelig strategi om at de til enhver tid skal ha ca. 20% av arbeidstokken sin rekruttert alternativt. Det er en flott blanding av bakgrunn og diagnoser som er ressurser, og målet med hvert av engasjementene er fast ansettelse.