Sentrum vil grunnlovfeste retten til å søke asyl

Sentrum vil gjøre asyl til en grunnlovsfestet rettighet.
Foto: Mstyslav Chernov / Wikimedia Commons
Vi vil at Norge grunnlovfester retten til å søke asyl og dermed styrker asylsøkeres rettssikkerhet, skriver nestlederen i partiet.
0Shares

For Sentrum er det grunnleggende at vi ikke er oss selv nok, skriver nestleder Irene Solli i en kronikk i Vårt Land.

– Vi vil at Norge grunnlovfester retten til å søke asyl og dermed styrker asylsøkeres rettssikkerhet. Videre tar vi til orde for at Dublin-avtalen opphører.

Nestleder i Sentrum, Irene Solli, støtter relokalisering av flyktninger til Norge
Foto : partietsentrum.no

Sentrum støtter også representantforslaget fra SV om å kunne relokalisere flere flyktninger fra leirene i Hellas og Bosnia.

Norge har kapasitet til å ta imot flere. Og kommunene står fortsatt klare til å ta imot flyktninger. Hjelpeviljen i befolkningen har ikke blitt mindre.

Solli er kritisk til Frps forslag om at Norge skal gjøre som Danmark og opprette asylmottak utenfor Europa.

Et forslag som undergraver rettighetene til dem som søker trygghet og beskyttelse, og som får massiv kritikk fra nasjonale og internasjonale organisasjoner.