Esa: Norge bryter fortsatt EØS-reglene ved å begrense sykepenger

Norske regler er i strid med EØS-retten, inkludert regler om koordinering av trygdeordninger, hevder Esa.
Foto: Flickr
Ved å begrense sykepenger fra å bli utbetalt når mottakere drar til andre EØS-land, bryter Norge EØS-reglene, mener EØS-tilsynet Esa.

De norske reglene krever at personer må bli i Norge for å kunne motta visse ytelser. Mottakere av kontantytelser ved sykdom kan gis tillatelse til å reise utenlands ved enkelte anledninger, men dette krever forhåndsgodkjenning fra Arbeids- og velferdsetaten (Nav).

Slik godkjenning er underlagt flere strenge vilkår, inkludert en maksimumsgrense for hvor lenge mottakere kan oppholde seg i andre EØS-land.

Slike regler er i strid med EØS-retten, inkludert regler om koordinering av trygdeordninger og regler om fri bevegelighet, skriver Esa i en pressemelding.

Esa konkluderer derfor med at Norge fortsetter å begrense retten til fri bevegelse for personer som omfattes av de aktuelle reglene.

Kjernen i innvendingene gjelder den manglende klarheten og forutsigbarheten til reglene i Norge.

– Alle borgere har rett til et klart, presist og forutsigbart rammeverk som gjør det enkelt å forstå og navigere EØS-reglene, skriver Esa.

Esa kan deretter velge å ta saken til EFTA-domstolen.