Unge afghanere for retten etter brannen i Moria-leiren

Fire afghanske asylsøkere står for retten i Hellas, anklaget for å ha stiftet brannene som raserte Moria-leiren på Lesvos i september i fjor.

Leiren, som huset over 10.000 mennesker, brant ned til grunnen under de to brannene, og de fire unge afghanerne risikerer opptil 15 års fengsel dersom de blir funnet skyldige etter tiltalen.

Tiltalen lyder på brannstiftelse med fare for tap av menneskeliv, samt medlemskap i en kriminell gruppe.

Forsvarerne mener at de tiltalte ikke får en rettferdig rettssak og viser til at tre av dem var under 18 år da de ble pågrepet. De ble likevel ikke behandlet som mindreårige av påtalemyndigheten.

Anklagene mot dem bygger i hovedsak på vitneutsagn fra andre afghanske asylsøkere, som har utpekt seks unge landsmenn som skyldige i brannene.

To afghanske asylsøkere er fra før funnet skyldige i ildspåsettelse i Moria-leiren. De ble dømt til fem års fengsel i mars.