Kan personer stoppes på grunn av hudfarge?

0Shares

Kan tolleren fritt legge vekt på folks hudfarge og andre etniske kjennetegn ved utvelgelsen?

Om dette spørsmålet er meningene delte. Noen mener at en slik utvelgelsespraksis er «statlig rasisme», mens andre mener at Tollvesenet fritt må kunne kontrollere dem som etter etatens oppfatning smugler mest. Dette skriver juristen Marius Stub i en kronikk i Dagbladet.

Ved vurderingen av hvem som smugler mest, må man f.eks. være varsom med å legge for stor vekt på Tollvesenets egen beslagsstatistikk. Slike statistikker henger nøye sammen med hvem som kontrolleres.

Les hele kronikken i Dagbladet: I grenseland