SSB: – Færre tror på innvandreres arbeidsinnsats

 
Foto: SSB
Statistisk sentralbyrås (SSB) undersøkelse viser at befolkningen hadde mindre tro på verdien av innvandreres innsats i arbeidslivet i 2013 enn året før, og det er fortsatt en halvpart som avviser at ”Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene”. 
0Shares

Tallene er fra den årlige undersøkelsen av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring som Statistisk sentralbyrå gjennomførte i tiden 1. juli til 10. august i år.

Andelen som sa seg helt eller nokså enige i at ”innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv”, var 72 prosent i år, mot 80 prosent året før. Fjorårets måling var den høyeste siden spørsmålet ble innført i 2002. Årets måling viste at 14 prosent var uenige i påstanden, mens 13 prosent svarte ”både og”, skriver SSB på sine hjemmesider.

Utrygghet og kulturberikelse
Fortsatt avviser en halvpart at ”innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene”, mens en tredel tror at dette er tilfelle. Omtrent samme antall svarer at “innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet”.

Sju av ti er ellers enige i at innvandrere flest ”beriker det kulturelle livet i Norge”, noen prosentpoeng ned fra i fjor. Andelen som mener at innvandrere i Norge ”bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn”, er uendret fra året før, 86 prosent.

Forskjeller i befolkningens holdninger
I hovedsak er kvinner og menn overens i holdningen til innvandrere, men i noen spørsmål er kvinner litt mer liberale, unntatt i spørsmål om arbeid. De eldste er gjennomgående mer skeptiske til innvandrere og innvandring enn andre aldersgrupper.

Aksept av innvandrere er størst blant høyt utdannede. Etter bostedsstrøk er velviljen størst i de mest tettbygde strøkene, skriver SSB.