Ofrene for A-krim blir svindlet av sine arbeidsgivere

Ny rapport fra A-krimsenteret viser utnyttelse utenlandske arbeidstakere.
Eiere i byggebransjen driver omfattende svindel på bekostning av seriøse aktører og egne ansatte. Utnyttingen av arbeidere gir store konkurransefortrinn.

Det kommer fram i en omfattende dokumentasjon på forholdene i en bransje som omsetter for 150 milliarder kroner årlig. En rapport fra A-krimsenteret i Oslo viser hvordan 29 aktører i Oslo og Viken «utnytter utenlandske arbeidstakere og begår andre former for arbeidslivskriminalitet.

A-krimsenteret jobber tverrfaglig mot arbeidskriminalitet og består av medarbeidere fra Arbeidstilsynet, Nav, politiet og Skatteetaten. Bygg- og anleggsbransjen regnes av A-krimsenteret som en risikobransje for arbeidslivskriminalitet.

– Det er en konkurranseutsatt bransje med høy etterspørsel etter billig arbeidskraft. I en undersøkelse foretatt av Byggenæringens Landsforening ble det anslått at cirka en tredel av dem som utførte arbeid i bygge- bransjen i 2019 var utenlandske, heter det i rapporten «Arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen i Oslo og Viken.»

– Det er avdekket uforsvarlig innkvartering hos samtlige virksomheter som er kontrollert, heter det i rapporten.

Andre må bo i hus som er under totalrenovering, i kjellere og andre bygninger som ikke er godkjent som bolig. Andre ansatte har ikke tilgang til toalett, dusj eller varmt vann der de bor.

– Det er videre avdekket feil ved det elektriske anlegget, og manglende brannslukkingsutstyr. Videre er det avdekket brudd på bestemmelsen om innkvartering i covid-19-forskriften hos enkelte av aktørene, heter det i rapporten.

Andre får ikke betalt for alle timene de jobber. A-krimsenteret finner også flere som rett og slett ikke får betalt lønn.

Sporadisk eller manglende lønnsslipp gjør det vanskelig å holde kontroll på hvor mye du skal ha i lønn. I andre bedrifter mangler arbeidsgiver fortløpende oversikt over hvor mye arbeidstakeren jobber.

Rapporten viser at utnyttelsen av arbeidstakere skjer i ulike former og ulik grad av alvorlighet.

– For den enkelte arbeidstaker kan utnyttelsen føre til økonomisk tap og tap av personlig verdighet og integritet. Noen arbeidstakere opplever også at arbeidsmiljøet, og i noen tilfeller også boforhold, kan medføre fare for liv og helse, oppsummerer A-krimsenteret.