Solidaritetshelg for flyktninger

Zahir Athari, til høyre, manet til solidaritet med verdens flyktninger på den gamle flyktningeruta.
I anledning verdens flyktningdag den 20. juni ble det invitert til en helg med musikk, debatt og refleksjoner langs flyktningeruta i Østmarka.

Markeringen startet fra Skullerudstua i Oslo fredag klokka 17.00 og fulgte skogstien nordmenn brukte gjennom Østmarka for å flykte fra krigen i Norge for å komme seg i sikkerhet i Sverige. Arrangør Zahir Athari ønsket at deltakerne skulle få oppleve hvordan det er å være på flukt, samtidig som det ville åpne opp for refleksjoner, samtaler og debatt.

For å få dette til skal vi gå ut av det travle, moderne livet, ta med ryggsekken og alt vi kan for reisen – akkurat som en flyktning – og søke om ly i flyktningeruta, skrev Zahir Athari i et innlegg på Facebook.

I alt tretten deltakere utgjorde marsjen. Fire av dem var veteraner fra asylmarsjen i 2007 og 2011 da turen gikk fra Trondheim til Oslo. Med på følget var også fem artister. Derfor ble det flere musikalske innslag underveis. Det var også satt av rikelig med tid til å diskutere solidaritetskrisen i Norge og hvordan humaniteten kan gjenreises.

Solidaritetskrisen er i dag like stort og presserende som klimakrisen. Den må også bekjempes, skrev Zahir Athari videre i innlegget.

Han trakk frem det faktum at millioner av mennesker er tvunget på flukt på grunn av krig og konflikt samtidig som de lider og dør mens de søker om hjelp og beskyttelse. Athari pekte her på levekårene i Moria-leiren og antallet av mennesker som drukner i Middelhavet hvert eneste år.

Et stengt dagens Europa og fremmarsj av høyreekstreme gjorde turens besøk til Milorghula og minne om flyktninglosenes innsats svært viktig.

Turen ble avsluttet søndag på Bygdetunet i Enebakk i Viken. Der ønsket Marit Busengdal, lederen i Enebakk Historielag, turfølget velkommen med hjemmelaget fruktkake og varm kaffe. I tillegg ble det holdt appeller og konsert.