Demokrater og republikanere enige om ny politilov etter Chauvin-dommen

Et steg framover, sier demokratenes leder Melissa Hortman, om ny politilov i Minnesota.
Minnesotas folkevalgte er enige om rammene for en lov som skal ivareta folkets sikkerhet i møtet med politiet i kjølvannet av dommen for George Floyd-drapet.

Demokratene og republikanerne ble enige om de viktigste elementene i loven dagen etter at tidligere politimann Derek Chauvin ble dømt til 22 og et halvt års fengsel. Drapet han ble dømt for utløste voldsomme Black Lives Matter-demonstrasjoner verden rundt i fjor.

Loven skal stille nye krav til politiet, og gjøre det lettere å stille politibetjenter til ansvar. Detaljene i den er ikke kjent, men demokrater og republikanere sier at de er enige om et kompromiss etter flere måneder med forhandlinger.

Loven omhandler blant annet politiets praksis ved ransakelser, en database over politibetjenter som har gått over streken og en egen innsatsstyrke for savnede og drepte svarte kvinner.

– Noen av de viktige politireform-tiltakene vi har presset for, er ikke inkludert, men det er et stort steg framover, sier demokratenes leder Melissa Hortman.

Loven er ennå ikke vedtatt i delstatsforsamlingen.