Blir sosialarbeidere for å hjelpe innvandrere

0Shares

De er med på Norges første utdanningsprosjekt for å skreddersy sosionomer til oppgaver blant innvandrere. Det er Høgskolen i Sør-Trøndelag som står for prosjektet.

Alle har hver sin historie og erfaringsbakgrunn, og de bruker seg selv og hverandre for å få innsikt og kunnskap til bruk i det yrkeslivet som venter på dem.

Studiet interkulturell og internasjonal sosialt arbeid ble satt i gang i fjor høst, som et prosjekt ved sosionomstudiet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. De 15 studentene ble plukket ut gjennom intervjuer.