Flere flyktninger blir boende i kommunen de blir bosatt i

SSB-tall viser at flere flyktninger bosettes i kommunen hvor de har sin ankomst.
Over 80 prosent av flyktningene som ble bosatt i norske kommuner mellom 2013 og 2015, bodde i samme kommune fem år etter. Det er en kraftig økning siden 1999.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 81 prosent av dem som ble bosatt i 2013, 83 prosent av dem som ble bosatt i 2014, og 82 prosent av dem som ble bosatt i 2015, ble boende i kommunen de neste fem årene.

Til sammenligning bodde kun rundt 60 prosent av flyktningene som ble bosatt i norske kommuner i 1999, i samme kommune fem år etter.

Det at relativt få bosatte flyktninger flytter, må ifølge SSB sees i sammenheng med innføringen av introduksjonsordningen i 2005. Der mister flyktningene blant annet automatisk rett til økonomisk støtte dersom de flytter mens de deltar i det toårige programmet.

Det er likevel store forskjeller mellom fylkene i hvor mange som flytter ut av den første kommunen de ble bosatt i.

Av flyktningene som ble bosatt i en kommune i Nordland og Troms og Finnmark i 2015, var det henholdsvis 35 og 32 prosent som ikke lenger bodde i kommunen fem år etter. Av dem som ble bosatt i Oslo i 2015, var det derimot kun 6 prosent som ikke bodde der i 2020.