Regjeringen oppretter likeverds- og mangfoldsutvalg

Jeg håper utvalget vil engasjere til debatt, og bidra til å synliggjøre hva vi som samfunn kan gjøre, sier Raja.
Foto: Regjeringen
Utvalget skal foreslå tiltak som kan bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse, og er en del av regjeringens likeverdsreform.

– Vi har et godt rettslig diskrimineringsvern i Norge. Det betyr ikke at alle har friheten og muligheten til å delta. Vi har i den senere tid hørt flere vonde historier om utestengelse på fritidsarenaen og fordommer på arbeidsmarkedet. Dette tar vi på alvor. Vi vet at mangfold og inkludering lønner seg, men at det likevel er mange som faller utenfor. Vi setter derfor ned et utvalg som skal kartlegge hva som skaper dette utenforskapet, og foreslå tiltak som kan forbedre dagens situasjon, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Utvalget skal fokusere på hvordan utviklingstrekk og holdninger hindrer deltakelse i arbeidslivet. Lederen av utvalget, prorektor Nils Kristian Bogen fra Universitetet i Sørøst Norge, og resten av medlemmene har bred faglig ekspertise og kunnskap samtidig som de kjenner utfordringene i både teori og praksis.

Selv om arbeidsliv står sentralt, skal utvalget også kartlegge hvilke tiltak som kan bidra til å bevisstgjøre rettigheter til personer med funksjonsnedsettelse gjennom hele livsløpet. I denne vurderingen skal det inngå hvilke behov familier kan ha for sammensatte tjenester.

– Dette er et viktig arbeid. Mangfold styrker fellesskapet vårt, og med likeverdsreformen ønsker regjeringen å sikre at samfunnet virkelig har plass til alle. Regjeringen vil at alle skal oppleve et samfunn som stiller opp, og som gir alle mulighet til å delta og bidra, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Vurderingene til utvalget skal omfatte politikken og virkemidlene på statlig, regionalt og kommunalt nivå.

Utvalget skal være ferdig med en NOU innen 31. desember 2022.