16-åring dømt til fem års fengsel for terrorvirksomhet

Oslo tingrett har gitt en 16-åring fem års fengsel for å planlegge et terrorangrep i Norge.
Foto: Wikimedia Commons
En 16 år gammel gutt fra Syria er dømt til fem års fengsel for terrorforberedelser og deltakelse i terrororganisasjonen IS. Tre år er gjort betinget.

Oslo tingrett deler påtalemyndighetens syn om at 16-åringen planla et terrorangrep i Norge ved bruk av gift eller eksplosiver.

– Etter bevisførselen er retten ikke i tvil om at X, på tross av sin unge alder, hadde tatt en bevisst beslutning om å gjennomføre en terrorhandling, selv om planene ikke hadde materialisert seg i en konkret plan, skriver tingrettsdommer Ingvild Boe Hornburg.

Retten fant det også bevist at gutten deltok i terrororganisasjonen IS ved at delte propaganda, var aktiv i grupper og overførte penger til et propagandanettsted.

– Jeg lagde giften av ren nysgjerrighet. Jeg hadde ikke til hensikt å skade noen. Det var rett og slett av ren nysgjerrighet, sa han via tolken sin.

Han innrømte også å ha donerte rundt 1.250 kroner til et nettsted med IS-propaganda, samt at han lagde en video som viste hvordan man kunne laste opp IS-propaganda på Twitter uten at det ble stanset av automatiske filtre.

Aktor Marit Formo la også fram meldinger hvor 16-åringen skrev at han skulle «starte med jihad snart», og at et mulig angrep kunne skje på 17. mai. Gutten forklarte at han skulle tøffe seg, og at han ikke tenkte over hva han skrev.

– Vår klient er fornøyd med at straffen er satt markant lavere enn påtalemyndighetens påstand, sier 16-åringens forsvarer, advokat Andreas Berg Fevang.

– Ungdomsstraff ville imidlertid etter vårt syn vært den riktige reaksjonen ved domfellelse. Vi er også uenig tingrettens vurdering av skyldspørsmålet, fortsetter han.

– Lovbruddets art taler imidlertid for ubetinget fengsel og det vises til at X skal dømmes for alvorlig kriminalitet som har et stort samfunnsskadelig potensial, skriver Hornburg.

Retten mener at dersom 16-åringen var voksen, ville ti til elleve års fengsel i utgangspunktet være riktig straff.

Gutten nektet straffskyld da Oslo tingrett behandlet saken i mai. Det er ikke avgjort om han vil anke den enstemmige dommen.

– Når det gjelder straffeutmålingen, så vil vi studere domsbegrunnelsen der nøye, og vurdere om den skal ankes eller ikke, sier statsadvokaten.