Kommunelege vil samle penger til vaksiner i fattige land

Nyopprettet organisasjon i Narvik skal bidra med innsamling til innkjøp av koronavaksiner,
Kommunelegen i Narvik er en av initiativtakerne bak en ny ideell organisasjon, som skal samle inn penger til vaksiner til mennesker i fattige land.
40Shares

Sammen med helsesykepleierne Anne Svelstad Evju og Kari Arntsen har kommunelege i Narvik kommune, Sverre Håkon Evju, stiftet den ideelle organisasjonen Vaksine beskytter flokken.

Organisasjonen skal bidra med innsamling til innkjøp av koronavaksiner til mennesker i verdens fattigste land.

Ifølge organisasjonen må minst 70 prosent av befolkningen være vaksinert for å slå ned viruset.

– Da først oppnår vi såkalt flokkimmunitet. Vi er privilegerte i vårt velstående land som får tilbud om gratis vaksine. Dette er ingen selvfølge. Det er en enorm skjevfordeling av vaksiner i verden, som i stor grad er tilknyttet økonomi. Mennesker i mellom- og lavinntektsland er de mest sårbare, sier Evju.

Pengene som samles inn, skal gå uavkortet til Gavi (Gavi, the Vaccine Alliance) som koordinerer det globale vaksinesamarbeidet Covax.