Ungdom i Groruddalen føler de har fått skylden for smittespredning

Ny rapport fra Redd Barna viser til at ungdommer i Grorudalen opplever å få skylden for smittespredning under pandemien.
Foto: Marcus Ramberg
En ny rapport basert på intervjuer med ungdommer i Groruddalen viser at flere føler de har blitt pekt ut som syndebukker for spredningen av koronaviruset.

Rapporten «Ikke gi oss skylda! Samtaler med ungdom  fra levekårsutsatte områder  om  hvordan det har vært å være ung  under  pandemien» baserer seg på kvalitative intervjuer med 14- til 19-åringer fra Groruddalen i Oslo om hvordan det har vært å være ungdom i koronatiden.

Ungdommene som har deltatt i undersøkelsen, bor i områder som er særlig utsatt for levekårsutfordringer – og som har vært særlig hardt rammet av pandemien.

De forteller at de opplever å ha fått skylda for spredningen av viruset, både som ungdommer med ulike hudfarger og som innbyggere på Oslos østkant.

– Sier man hvor man bor, så er man en trussel, forteller en ungdom i undersøkelsen.

– Jeg torde så vidt å gå ut. Hvis noen hadde sett meg, hadde de trodd jeg spredte smitte. Jeg måtte ta mer ansvar enn andre, forteller en annen.

Leder i Redd Barnas Norgesprogram, Monica Sydgård, synes det er leit at ungdommene føler på dette:

– Det er opprørende at ungdommer føler de har blitt stigmatisert på grunn av hvor de bor og på grunn av hudfargen – at de har fått en følelse av å ha fått skylden for pandemien. Er det noen som ikke har skylden, så er det nettopp ungdommen, sier hun.

Ungdommene forteller om et nyhetsbilde der trangboddhet og smittespredning i ulike etniske miljøer føles som et angrep på dem selv og deres hudfarge, og de ønsker at de voksne må basere seg mer på fakta når de snakker om smittespredning.

– Vi må spisse ørene og lytte til det ungdommene her i Groruddalen forteller i denne rapporten, sånn at vi ikke går i fella og stigmatiserer dem igjen, sier Sydgård.