HRS fikk ikke medhold om Tinder-dating i Pressens Faglige Utvalg

Denne påstanden i HRS ble faktasjekket og viste seg ikke å holde vann.
Vil en Tinder-date være nok til å bli sikret opphold i Sverige? Ja, skriver Human Rights Service (HRS) og siterer to svenske politikere. Påstanden er feil, protesterte Faktisk. Dette ble det PFU-mat av.

Vil en Tinder-date være nok til å bli sikret opphold i Sverige? Ja, skriver Human Rights Service (HRS) og siterer to svenske politikere.   Påstanden er feil, protesterte FAKTISK. Dette ble det PFU-mat av.

Stiftelsen Human Rights Service (HRS) ved styreleder Trond Ellingsen og daglig leder Rita Karlsen klaget Faktisk inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) etter at Faktisk benektet påstandene i HRS-artikkelen.

Utrop bringer utdrag av PFU-dommen  som kan leses i sin helhet her.

HRS: – Bare en sitatsak

HRS påpeker at deres artikkel var en sitatsak, hentet fra en kronikk skrevet av to politikere i Sverige og publisert i Aftonbladet:

– Det er altså en mening fra svenske politikere i en svensk kontekst som Faktisk.no ettergår, da denne er videreformidlet av HRS. Denne politiske meningen, og det politiske retoriske grepet, har i vår tolkning ingenting med en «faktapåstand» å gjøre, slik som Faktisk.no hevder de benytter som metode.»

Slik HRS ser det, er Rights.no’s gjengivelse av hva som stod i Aftonbladets artikkel «Faktisk helt korrekt» og at Faktisk faktasjekket et  retorisk, politisk poeng, videreformidlet av HRS.

Faktisk: – Påstanden kom fra HRS

Faktisk avviser å ha brutt god presseskikk og mener at de ikke har faktasjekket et politisk utspill fra svenske politikere, men en konkret påstand fra Rights.no som gjentas både i tittel, ingress og innlegg i sosiale medier. 

–Det fremgår ikke av Rights.no-artikkelen at det er et «politisk retorisk grep» eller en tolkning som to politikere har kommet med og mener å ha god dekning for å hevde at påstanden er feil. Faktisk kontaktet flere, uavhengige kilder og lenket til lovforslaget.

Videre skriver Faktisk at de er en uavhengig redaksjon som verken representerer sine eiere eller andre. Faktisk påpeker at de selv velger hva de vil faktasjekke og hva de legger inn i Facebook. Ingen har innflytelse på redaksjonens valg. Det praktiseres dessuten full åpenhet om metode, finansiering og hvilke faktasjekker som er en del av samarbeidet med Facebook.

PFU: – Faktisk var i sin fulle rett

Pressens Faglige Utvalg mener Faktisk var i sin fulle rett til å sette søkelys på påstanden i Rights.no-artikkelen. Etter utvalgets mening hadde Faktisk et tilstrekkelig bredt kildegrunnlag til å konstatere at påstanden er feil. PFU merker seg at Faktisk’ konklusjon og omtale er basert på flere kilder, og at det lenkes til lovforslaget og den svenske debatten i gjennomgangen av saken. Klager får også komme godt til orde med sin mening.

– Holder ikke med Tinder-date

PFU konkluderer med at faktisk.no i sin faktasjekk også har har helt rett:

– Det er feil at en date via sjekkeappen Tinder er nok til at utenlandske borgere skal få oppholdstillatelse i Sverige. I et nytt lovforslag åpnes det for familiegjenforeningsopphold for par som ikke har bodd sammen. Dette begrunnes med at det kan være umulig for homofile å bo sammen i land der dette er ulovlig. Kravet om at forholdet er seriøst, og at det ble innledet i parets hjemland, er imidlertid det samme. Justisdepartementet i Sverige avviser overfor Faktisk.no at en Tinder-date er tilstrekkelig i en slik sammenheng.