Lovendring vil stramme inn reglene for utenlandsfinansiering av trossamfunn

Familieminister Kjell Ingolf Ropstad vil se på finansiering av trossamfunn i Norge fra fremmede stater.
Foto: Regjeringen
Regjeringen vil nekte tros- eller livssynssamfunn å ta imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til religionsfrihet. Lovforslaget sendes nå på høring.

– Finansiering av trossamfunn i Norge fra fremmede stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan utfordre viktige demokratiske verdier som samfunnet vårt bygger på, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en pressemelding.

Det foreslås i høringsnotatet at Statsforvalteren kan nekte tilskudd dersom tros- eller livssynssamfunnet i løpet av et kalenderår mottar ett eller flere bidrag som til sammen utgjør 35.000 norske kroner eller mer, fra en stat som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet.

Den nye lovbestemmelsen vil imidlertid ikke være et forbud mot å motta bidrag fra utlandet.

– Tros- og livssynssamfunn har rett til å samle inn penger til virksomheten. Tilskudd kan kun nektes hvis et samfunn mottar finansiering fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, poengterer Ropstad.

Forslaget blir nå sendt på offentlig høring med frist 15. oktober.