Antirasistisk pris til Drammen-skole

Fra venstre: Rektor Gro Tveten, elevrådsleder Tonje Malin Zineb Hjelle Rhrich, juryleder Guri Hjeltnes og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
Foto: Brandenga skole
Hvert år blir Benjamin-prisen tildelt en skole som aktivt arbeider mot diskriminering og rasisme. 
0Shares
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Hvert år blir fem skoler fra hele Norge nominert til prisen, som har blitt delt ut siden 2003. Vinneren får tildelt et diplom, en byste av Benjamin Hermansen og 100.000 kroner av Kunnskapsdepartementet. 

I år gikk prisen til Brandenga skole i Drammen for deres arbeid mot rasisme. Prisen deles ut hvert år i forbindelse med den internasjonale holocaustdagen 27. januar. 

Arbeidet mot rasisme og diskriminering er synlig gjennom hele skoleåret på Brandengen, og de har et særskilt fokus på tematikken i forbindelse med markeringer av skolestart, FN-dagen, Holocaustdagen, FNs dag for kulturelt mangfold og den store sommerfesten i juni: ”Verden på Brandengen skole og Brandengen skole i verden” står det i en pressemelding.

– Arbeidet må involvere både lærere og elever, være forankret i skolens planer og langsiktige arbeid, og være synlig ved både skolen og lokalmiljøet, opplyser Nina Lyng-Vagstein i sekretæriatet for Benjamin-prisen til Drammens Tidende.

Ydmyk
Rektor Gro Tveten forteller at hun er stolt og ydmyk over at skolen har blitt funnet verdig til å motta prisen.

– Jeg er takknemlig for alt arbeidet som har blitt lagt ned mot rasisme, og for menneskeverd og flerkulturell forståelse. Arbeidet er en del av hverdagen vår og er like viktig for alle skoler i den globaliserte verden vi lever i, sier Tveten til avisen.

Det er utfordrende å undervise om rasisme og diskriminering blant de aller yngste elevene, og juryen vil berømme Brandengen skole for hvordan de har møtt denne utfordringen. Lærere og ledelse har utarbeidet konkrete fagplaner for internasjonalisering, inkludering og antirasisme for alle klassetrinn, og lærerne er bevisste på å trekke elevenes ulike kulturelle, språklige, religiøse og familiemessige bakgrunner inn i skolehverdagen. 

Skoleprosjekter 
På Brandengen har fokuset på anti-rasisme resultert i deltagelse i flere internasjonale prosjekter.

– Jeg vet ikke nøyaktig hva juryen har lagt vekt på, men vi har blant annet et undervisningsopplegg knyttet til FN-dager, vi jobber med to skoleprosjekter i regi av EU og FN, og her hjemme jobber elevrådet med et prosjekt om hvordan vi snakker til hverandre, sier Tveten til Drammens Tidende.

Skolens «lurt-å-si» kampanje er et eksempel på hvordan vinnerskolen driver godt holdningsskapende arbeid som involverer alle skolens aktører. I forbindelse med at skolen opplevde en del banning, rasistiske ytringer og seksualisert språkbruk blant elevene, gjennomførte de våren 2013 en språk-kampanje hvor elever og lærere diskuterte hva krenkende ordbruk var. Kampanjen ble initiert av både foreldre, ansatte og elever og rettet seg mot både elevers og læreres ordbruk.