Null tillit mellom barnevern og innvandrergrupper

Tilliten mellom flere innvandrermiljøer og barnevernet er nesten på nullpunktet etter mange negative episoder. Bildet viser tamilere utenfor Stortinget som demonstrerer mot barnevernet.
Foto: Alejandro Decap
En stor andel innvandrergrupper er livredde barnevernet. Sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H) og andre representanter fra staten møtte opp på restauranten Shalimar Tandoori for å høre hva han må gjøre.

Torsdag før helgen møtte Eriksen Søreide og representanter for Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for å høre hva de må gjøre med barnevernets tillitskrise. skriver fontene.no.

Situasjonen er alt annet enn lysende: hele 54 prosent av alle barnevernstiltak i Oslo skjer i familier med innvandrerbakgrunn, ifølge tall innhentet av Aftenposten i 2012. 

Også på landsplan er innvandrere overrepresentert i barnevernet: nesten sju prosent av barn som har bosatt seg i Norge og over fem prosent av norskfødte barn av innvandrerforeldre, har tiltak i barnevernet, ifølge tall Statistisk sentralbyrå i 2009.

Flykter utenlands
Mange steder har barneverntjenesten kommet på kant med innvandrermiljøene. Samarbeidet er dårlig, og tilliten befinner seg ved nullpunktet. 

– Barnevernet oppfattes av mange som politi. Andre skjønner ikke hva det betyr når barnevernet kommer på hjemmebesøk, forteller leder Athar Ali i Norsk innvandrerforum.

– En familie fikk gjentatte besøk av barnnevernet, helt til de en dag kom og overtok omsorgen. Foreldrene trodde de var venner fra sosialkontoret, for de to tjenestene holdt til å samme sted. En annen fikk brev fra barnevernet. Uten videre tok moren med seg barnet og flyttet tilbake til hjemlandet, enda det antakelig ikke var snakk om omsorgsovertakelse, forteller han til fontene.no.

Jobber med saken
Byråden for helse og sosial tar historiene med fatning. Under møtet foreslo også både representanten for helse- og sosialkomiteen og de frammøtte fra Bufdir å lage brosjyrer om barnevernet på et lettfattelig språk.

– Vi holder på med en melding om barnevernet, hvor vi tar inn temaet minoriteter som et av flere punkter. Jeg tror ikke vi skal ta med os en opplevelse av at alt er håpløst, men det er rett å peke på at vi ikke er i mål, sier Eriksen Søreide til fontene.no.