Flest søkere får besøksvisum

Utlendingsdirektoratet (UDI) behandler noen søknader om visum. Det er noen land som må søke om visum for å besøke landet
Foto: Koubang M Enyam
Visum er et virkemiddel for å regulere innvandringen til landet. Borgere fra enkelte land trenger visum for å komme til Norge og land som er omfattet av Shengen-avtalen, og det finnes endel regler man må følge. 
Koubang Mbilase Enyam
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Antall søknader om besøksvisum har økt med 30 prosent i 2012-2013. Dette gjelder særlig Kina og Russland. 

– Visum er et viktig virkemiddel for regulering av innvandringen til Norge. Vi ønsker å gjøre det mulig for folk som kommer fra land som er i vekst som Kina å komme til Norge, sier leder i visumenheten til UDI, Steinar Munch Rotevatn. 

96 prosent av visumsøknadene innvilges, men land som Kina og Russland fyller 1/3 av den statistikken. 

Leder i visumenheten for UDI, Steinar Munch Rotevatn.
Foto : Koubang M Enyam

Schengen-bestemt
Visum-systemet er bestemt av Schengen. Det er et samarbeid mellom land som har felles regelverk for blant annet visum. Schengen-avtalen bestemmer hvem som må ha visum for å besøke Norge, hvilken dokumentasjon som skal legges ved en søknad og hvilke vurderinger som blir gjort i en visum-sak. 

Fagkoordinator i visumenheten i UDI, Hilde Borgerstrand.
Foto : Koubang M Enyam

Storbritannia, Irland, Russland og Tyrkia er ikke medlemmer av Schengen. Ordningen gjelder derfor ikke for innbyggere av disse landene. Man trenger ikke pass når man kommer til Norge fra et land som omfattes av Schengen-avtalen.

– Det er ikke ordinær passkontroll mellom medlemslandene, men mange opplever likevel at det er tryggest å ha med seg pass når man reiser, for å kunne identifisere seg, sier Rotevatn. 

Når man skal reise til flere Schengen-land trenger man bare å søke om visum til hovedreisemålet eller det landet man skal reise til først. Man trenger ikke å søke om visum til alle landene. 

– Skal en indisk statsborger først besøke Norge i tre dager, og så besøke familie i Frankrike senere, får han visum av den norske ambassaden i New Delhi, forklarer Rotevatn. 

Visum-fri land
Folk fra Canada, Brasil og USA trenger ikke å søke visum når de skal komme til Norge. Disse landene har en avtale om at innbyggere kan reise uten visum til Norge.

– Vi må søke om visum når vi reiser til USA, men amerikanere trenger ikke visum for å komme til Norge, sier Rotevatn.

Med et visum har man lov til å besøke landet i maksimalt 90 dager. Etter endt periode må man forlate landet, og man har mulighet til å returnere etter nye 90 dager. Besøksvisumet gir ikke arbeidstillatelse. Man har ikke noen rettigheter fra folketrygden, og man må ha en egen forsikring.

Avslag på søknad
Søknader blir behandlet av den norske ambassaden eller konsulatet i landet det søkes fra. Hvis man får avslag har man rett til å klage, og da sender man klagen til UDI. 

Hvis man vil klage på en beslutning tatt av UDI, kan man sende klagen til Utlendingsnemda (UNE). 

Behandlingstid på søknad om visum skal være maks 15 dager. 

– Vi er forpliktet gjennom Schengen-avtalen å behandle visumsøknader innen 15 dager, og dette kravet oppfyller vi, sier Rotevatn.