Norge får trolig ikke fylt opp flyktningkvoten i år heller

UDI-direktør Frode Forfang hevder Norge heller ikke år vil fylle opp flyktningkvoten.
Foto: Udi
Så langt i år har 1.499 personer av en kvote på 3.000 fått innvilget status som overføringsflyktning til Norge. Etterslepet fra i fjor vil trolig vedvare.
325Shares

– Det er usikkert om vi klarer å hente 3.000 i inneværende år. Det kommer an på situasjonen i de landene vi skal hente fra. Det er mer sannsynlig at vi lander omtrent der vi var i fjor, sier UDI-direktør Frode Forfang til Vårt Land.

Som følge av pandemien var det i underkant av 2.400 kvoteflyktninger i fjor, og planen var å ta igjen etterslepet på 600 i år. Men det er lite sannsynlig at etterslepet blir tatt igjen i år, ifølge Forfang.

UDI har gjort intervjuprosessen digitalt i hele koronaperioden, noe som har vært mindre effektivt enn å være til stede i uttakslandene, ifølge UDI-direktøren. De fleste kommer fra Syria eller diverse afrikanske land.

Antallet overføringsflyktninger, også kalt kvoteflyktninger, var lenge mellom 1.000 og 1.500 personer, men ble økt til 3.000 etter flyktningkrisen i 2015.

Justis- og beredskapsdepartementet fordeler kvoten etter innspill fra blant annet UDI og FNs høykommissær for flyktninger.